Csőtörések száma, vezetékcserék hossza 2011-2020 között Gödön

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat: Göd városában évente a víz- és szennyvízhálózatban történt csőtörések számát, valamint a javított illetve cserélt víz- és szennyvízvezeték hosszát az alábbi években: 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 25.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Ugyfelszolgalat, Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az üzenetét megkaptuk, megkeresésének érdemi válaszadásáig türelmét
kérjük.

 

Tisztelettel:

DMRV Zrt.

Ügyfélkapcsolati Központ

Ez egy automatikus válaszüzenet, kérjük erre ne válaszoljon!

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Úrhölgy!

 

Megkeresésére válaszolva az alábbi közérdekű adatszolgáltatást
biztosítjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a csőtörések számára vonatkozó adatokkal
2014. évtől kezdődően, a felújított vezetékhosszra vonatkozó adatokkal
2015. évtől kezdődően rendelkezik, ezért a korábbi időszakra vonatkozó
adatokat jelen adatszolgáltatásunk nem tartalmazza.

 

Göd településen 2014-2021 közötti időszakban történt csőtörések száma az
alábbi táblázatban látható:

év Ivóvízhálózaton történt csőtörések Szennyvízhálózaton történt
száma (db) csőtörések száma (db)
2014. 74 1
2015. 122 2
2016. 63 0
2017. 64 0
2018. 160 3
2019. 156 4
2020. 122 4
2021. 101 3

 

Göd településen 2015-2021 közötti időszakban a felújított vezetékhosszra
vonatkozó adatok az alábbi táblázatban láthatók:

Felújított Felújított
év ivóvízvezeték szennyvízcsatorna
hossza (fm) hossza (fm)
2015. 144 0
2016. 14211 0
2017. 180,79 0
2018. 346,5 90
2019. 3106,5 108,37
2020. 185 867,54

 

Üdvözlettel:

 

 

Virág László

vezérigazgató
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt DMRV Zrt.!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa