Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zsuzsa Viza, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Csobánka, külterület 02/5 hrsz. Oszoly csúcs kettős kereszt építési engedélye

We're waiting for Zsuzsa Viza to read a recent response and update the status.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!
Építésügyi Osztály 7.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Csobánka külterület 02/5 helyrajzi számú Oszoly csúcson létesített kettős kereszt emlékmű építési engedélyezési eljárása során keletkezett dokumentumokat, különös tekintettel az építési engedélyre. Ennek hiányában kérem a kettős kereszt fennmaradási engedélyezési eljárában keletkezett dokumentumokat, különös tekintettel a fennmaradási engedélyre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 1.

Üdvözlettel:

Zsuzsa Viza

Fekete-Budai Nikolett, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Víza Zsuzsa!
Csatoltan küldöm tárgyi ügyben hivatalom válaszát.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Viza Zsuzsa!
Csatoltan megküldöm tárgyi ügyben Hivatalom válaszát.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
email: [email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zsuzsa Viza, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.