Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - VEKOP-6.2.1-15-2016-00006

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - VEKOP-6.2.1-15-2016-00006
- pályázati anyagát a teljes műszaki és szociális tartalommal együtt,
- a támogatási szerződést,
- az eddig elkészült projektek listáját és azok bekerülési költségét,
- a hátralévő projektek listáját, megkezdésük és befejezésük időpontjait és az eddig felhasznált és hátralévő tervezett költségeit, projektenként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 14.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

A támogatási szerződés méretére való tekintettel az e-mail címe fogadni,
ezért kérek szépen egy másik címet megadni, ahová továbbítani tudom.

 

Üdvözlettel,

dr. Szabó-Unger Anikó megbízásából

 

Babics Enikő 

 

 

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

Tisztelt Asszonyom!

 

Az alábbi válaszlevélre hivatkozással küldöm a Támogatási szerződés
linkjét:

 

[1]https://dokumentumtar.csepel.hu/?f=853

 

 

Üdvözlettel,

dr. Szabó-Unger Anikó megbízásából

 

Babics Enikő 

 

 

 

 

From: Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal
Sent: Tuesday, November 03, 2020 4:10 PM
To: [FOI #15936 email]
Subject: FW: Közérdekűadat_A Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -
VEKOP-6.2.1-15-2016-00006_Erdősi Éva

 

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

A támogatási szerződés méretére való tekintettel az e-mail címe fogadni,
ezért kérek szépen egy másik címet megadni, ahová továbbítani tudom.

 

Üdvözlettel,

dr. Szabó-Unger Anikó megbízásából

 

Babics Enikő 

 

 

idézett részek megjelenítése