Csillag tér felújítása

Bertalan Balázs nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Csillag tér 2020-ban történt felújításának részeltes tervrajzait, forgalomtechnikai terveit, valamint az ezekkel kapcsolatos minimum elvárásokat, melyeket az Önkormányzat határozott meg a tervezéskor.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 13.

Üdvözlettel:
Bertalan Balázs

Tóth Balázs,

3 Melléklet

Tisztelt Cím!

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal címzett
részére az [1][Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] email címre 2023. 02. 13-án érkezett a

"Csillag tér 2020-ban történt felújításának részletes tervrajzait,
forgalomtechnikai terveit, valamint az ezekkel kapcsolatos minimum
elvárásokat, melyeket az Önkormányzat határozott meg a tervezéskor."

közérdekű adatigénylésére megküldöm a mellékletként csatolt alábbi
dokumentumokat:

- 01_tarjan kp es kozkoz fejl_megrendeloi feladat-meghatarozas

- Megvalósulási terv_ U-01.5_Csillag tér_útépítés

- Megvalósulás_Tarjan_01.5 Csillag tér_Forgalomtechnika

Az adatközlés „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
szerint történt, az adatkiadással kapcsolatban költség nem merült fel.

Üdvözlettel:

--
Tóth Balázs
Beruházási referens
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Fejlesztési Iroda
06 62 564126
[2][email address]

References

Visible links
1. mailto:[Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]