Cserhátszentiván Község Önkormányzata polgármesterének szabálysértési és büntető ügyei

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Nagy Gábor (Fiók felfüggesztve)

Tisztelt Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Cserhátszentiván Község polgármestere, Siraky Attila ellen a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által tett feljelentésekkel kapcsolatos dokumentumokat kiemelten a gazdálkodással pl. költségvetési csalás gyanúja, továbbá a jogellenesen elszállított Mátraszőlős Község Önkormányzata tulajdonát képező ingóságokkal kapcsolatos szabálysértés gyanúja során keletkezett dokumentumokat 2019-től. Milyen esetekben és milyen feljelentések alapján indultak eljárások a polgármeste ellen és milyen szervek folytatták le az eljárást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 6.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

  • Attachment

    UTF 8 K z.adat hat rid hosszabb t s Cserh tszentiv n jegyz ltal tett feljelent s.pdf

    673K Download View as HTML

Tisztelt Nagy Gábor!

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésére adott tájékoztatást.

Üdvözlettel:

--
dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyző megbízásából

Kissné Győri Orsolya
aljegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
tel.: 32/ 506-096
email: [1][email address]
web: [2]http:\\www.matraszolos.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://\\www.matraszolos.hu/

Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Nagy Gábor Úr!

A Cserhátszentiván Község Önkormányzata Polgármesterére vonatkozóan kért
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a rendelkezésre álló
iratanyagok alapján a Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
Cserhátszentiván Község Önkormányzata Polgármestere ellen nem tett
büntető feljelentést.

A jogellenesen elszállított ingóság vonatkozásában a szabálysértési
hatóság az ügyben közvetítői eljárás igénybevételét rendelte el, mely az
érintett felek (Cserhátszentiván Község Önkormányzata Polgármestere és
Mátraszőlős Község Önkormányzata) között eredményesen zárult.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Tisztelettel:
dr. Hetzmann Szabina Szilvia
Jegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
tel.: +36-32-506-091
email: [email address]
web: http:\\www.matraszolos.hu

2021-12-06 13:26 időpontban Nagy Gábor ezt írta:

idézett részek megjelenítése