Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kovács Dávid Attila képviselő úr a mai napon a következő FB bejegyzést tette közzé:
🏗 Csepeli Panelprogram: 📑 az első fejlesztési pályázatokat már nyáron kiírhatjuk
👉 Az idei költségvetés kapcsán több javaslatot is megfogalmaztam szűkebb választókerületem, az ÁMK környékének, illetve egész Csepel fejlesztésére. Ezek kivétel nélkül be is kerültek a végül elfogadott anyagba. Talán a legjelentősebb tétel ezek közül a Csepeli Panelprogram, amivel szándékaim szerint a lehető legtöbb csepeli családnak segíteni szeretnénk energetikailag, műszakilag modernizálni lakóhelyüket.
☝️ A támogatásra pályázati úton a társasházak jelentkezhetnek majd. A részletek kidolgozására pénteken alakult egy előkészítő csoport a vezetésemmel. Olyan pályázatokat igyekszünk kialakítani a Hivatal és a Városfejlesztési Kft. vezetőivel, munkatársaival, amelyek segítségével és a helyi lakóközösség önerejével látványos fejlődésnek indulhatnak társasházaink.

Kérdéseim:
- Mekkora összeg került elkülönítésre a panelprogram részeként, ez hol található a költségvetésben?
- Mi alapján került meghatározásra ezen összeg?
- Milyen szakmai kompetenciával (pályázat kiírása, árajánlatok vizsgálata, műszaki-energetikai ismeretek) rendelkezik a képviselő úr, hogy az előkészítő csoportot Ő vezeti?
Figyelembe vették-e, hogy pályázatról szóló döntés csak társasházi közgyűlésen lehetséges a pályázok esetében és ezen közgyűléseket május 31. napjáig meg kell tartani?
- Szükséges-e képviselő-testületi döntés a pályázati kiírás tartalmáról?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 20.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Villányi Dóra megbízásából

 

Babics Enikő

>

idézett részek megjelenítése