Csepeli Panelprogram

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kovács Dávid Attila képviselő úr a mai napon a következő FB bejegyzést tette közzé:
🏗 Csepeli Panelprogram: 📑 az első fejlesztési pályázatokat már nyáron kiírhatjuk
👉 Az idei költségvetés kapcsán több javaslatot is megfogalmaztam szűkebb választókerületem, az ÁMK környékének, illetve egész Csepel fejlesztésére. Ezek kivétel nélkül be is kerültek a végül elfogadott anyagba. Talán a legjelentősebb tétel ezek közül a Csepeli Panelprogram, amivel szándékaim szerint a lehető legtöbb csepeli családnak segíteni szeretnénk energetikailag, műszakilag modernizálni lakóhelyüket.
☝️ A támogatásra pályázati úton a társasházak jelentkezhetnek majd. A részletek kidolgozására pénteken alakult egy előkészítő csoport a vezetésemmel. Olyan pályázatokat igyekszünk kialakítani a Hivatal és a Városfejlesztési Kft. vezetőivel, munkatársaival, amelyek segítségével és a helyi lakóközösség önerejével látványos fejlődésnek indulhatnak társasházaink.

Kérdéseim:
- Mekkora összeg került elkülönítésre a panelprogram részeként, ez hol található a költségvetésben?
- Mi alapján került meghatározásra ezen összeg?
- Milyen szakmai kompetenciával (pályázat kiírása, árajánlatok vizsgálata, műszaki-energetikai ismeretek) rendelkezik a képviselő úr, hogy az előkészítő csoportot Ő vezeti?
Figyelembe vették-e, hogy pályázatról szóló döntés csak társasházi közgyűlésen lehetséges a pályázok esetében és ezen közgyűléseket május 31. napjáig meg kell tartani?
- Szükséges-e képviselő-testületi döntés a pályázati kiírás tartalmáról?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 20.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Villányi Dóra megbízásából

 

Babics Enikő

>

idézett részek megjelenítése