Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. szerződéseivel kapcsolatos adatigénylésemre a következőket válaszolta:
„1. Kérem küldje meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. mennyi szerződést kötött 2023.04.06. napjáig.
A Kft. a bejegyzésétől (2023.01.01.) 2023. április 6. napjáig 20 db szerződést kötött.
2. Kérem küldje meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. szerződései miért nem találhatóak meg a https://dokumentumtar.csepel.hu/ oldalon.
A Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kötelezettségnek a törvény 37. § (4a) pontjában foglaltakra hivatkozással a 37/C. § szerinti adatszolgáltatásával tesz eleget, mely bárki számára elérhető a https://kif.gov.hu oldalon.”

Szeretném jelezni, hogy az Ön által megadott 20 db szerződés helyett a https://kif.gov.hu oldalon csak 1 darab szerződés van rögzítve. Lehet ez annak az oka, hogy az Ön által említett 2011. évi CXII. törvény 37/C. § szerinti adatszolgáltatás csak az ötmillió forintot meghaladó szerződések tartalmazza. Bár adódhat abból is hogy ezeket a szerződéseket a negyedéves adatszolgáltatás után kötötték meg.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1. Kérem küldje meg részemre táblázatos formában, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. kivel, milyen feladatra és mekkora összegben szerződött 2023. 04. 26. napjáig.
2. Van-e jogi akadálya, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. által kötött szerződések megjelenjenek a https://dokumentumtar.csepel.hu/ oldalon?
3. Kérem válaszolja meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. közzé kívánja-e tenni az által kötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 27.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése