Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. szerződéseivel kapcsolatban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. szerződéseivel kapcsolatos adatigénylésemre a következőket válaszolta:
„1. Kérem küldje meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. mennyi szerződést kötött 2023.04.06. napjáig.
A Kft. a bejegyzésétől (2023.01.01.) 2023. április 6. napjáig 20 db szerződést kötött.
2. Kérem küldje meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. szerződései miért nem találhatóak meg a https://dokumentumtar.csepel.hu/ oldalon.
A Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kötelezettségnek a törvény 37. § (4a) pontjában foglaltakra hivatkozással a 37/C. § szerinti adatszolgáltatásával tesz eleget, mely bárki számára elérhető a https://kif.gov.hu oldalon.”

Szeretném jelezni, hogy az Ön által megadott 20 db szerződés helyett a https://kif.gov.hu oldalon csak 1 darab szerződés van rögzítve. Lehet ez annak az oka, hogy az Ön által említett 2011. évi CXII. törvény 37/C. § szerinti adatszolgáltatás csak az ötmillió forintot meghaladó szerződések tartalmazza. Bár adódhat abból is hogy ezeket a szerződéseket a negyedéves adatszolgáltatás után kötötték meg.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1. Kérem küldje meg részemre táblázatos formában, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. kivel, milyen feladatra és mekkora összegben szerződött 2023. 04. 26. napjáig.
2. Van-e jogi akadálya, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. által kötött szerződések megjelenjenek a https://dokumentumtar.csepel.hu/ oldalon?
3. Kérem válaszolja meg részemre, hogy a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. közzé kívánja-e tenni az által kötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 27.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Melléklet

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése