Csepeli Hírmondó

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Évente, mennyibe pénzbe kerül a Csepeli Hírmondó című lap kiadása? Hányan dolgoznak az újságnál, a költségek közül mekkora összeg a személyi ráfordítás? Fizet-e a csepeli Fidesz Németh Szilárd listás képviselő főzőrovatáért hirdetési díjat? A honvédelmi tárca a rendszeresen megjelenő hirdetésekért alkalmankánt, illetve összesen mekkora hirdetési djíat fizetett a lapnak? Ugyanez a kérdés felmerül a Magyar Birkozó Szövetséggel kapcsolatosan is, amelynek rendszeresen jelennek meg hirdetései a lapban? Várható-e, hogy megjelentetik az úgynevezett ellenzéki 5 pontot a lapban fizetett hirdetésképpen, ahogy azt az ellenzék kezdeményezte? S végül az önkormányzati választások alkalmával lesznek-e politikai hirdetések az újságban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 4.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Takó Szabolcs,

1 Attachment

Tisztelt Bogád Zoltán!

Csatolva az Ön közérdekű adatigénylésében megfogalmazott kérdésekre
adott válaszok.

Üdvözlettel,

Takó Szabolcs
sajtófőnök
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
+36.70.457.4866
[1]www.Csepel.hu
[2]https://www.facebook.com/csepelXXI

References

Visible links
1. http://www.csepel.hu/
2. https://www.facebook.com/csepelXXI

Takó Szabolcs,

1 Attachment

Tisztel Bogád úr!

A csepeli önkormányzathoz érkezett összesen három közérdekű
adatigénylésekre adott válaszok a csatolt mellékletben találhatók.

Üdvözlettel,

Takó Szabolcs
sajtófőnök
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
+36.70.457.4866
[1]www.Csepel.hu
[2]https://www.facebook.com/csepelXXI

References

Visible links
1. http://www.csepel.hu/
2. https://www.facebook.com/csepelXXI