Csepelei óvoda adatigénylés

LANGÓ Szabina made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tisztelt Jegyző Úr!

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz a csepeli óvodákkal kapcsolatban:
1. Hány csoportban indult el az óvodai ellátás 2020. szeptember 1-jén az egyes tagóvodákban? (tagóvodai bontásban)
2. Mennyi a maximálisan felvehető gyerekek száma és mennyi a valós létszám? (2020. szeptember 1-jei adatok szerint, tagóvodai bontásban)
3. Mennyi az óvodapedagógusok engedélyezett létszáma és ebből mennyi a betöltetlen státusz? (2020. szeptember 1-jei adatok szerint, tagóvodai bontásban)
4. Mennyi az óvodapedagógusok munkáját segítő munkatársak létszáma és ebből mennyi a betöltetlen státusz? (2020. szeptember 1-jei adatok szerint, tagóvodai bontásban)

Várom megtisztelő válaszát!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 8.

Üdvözlettel:

LANGÓ Szabina

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

4 Attachments

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet
és annak mellékleteit.

 

Üdvözlettel,

dr. Szeles Gábor megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

idézett részek megjelenítése