Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az M5 autópálya csengelei csomópont kiépítésével kapcsolatos szerződéseket, a kivitelezésről szóló döntéseket, szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 14.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Magyar Közút Ügyfélszolgálat, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Közérdekű adatigénylésére vonatkozóan mellékelten küldjük
válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Weboldal: [1]www.kozut.hu

Instagram: [2]www.instagram.com/magyarkozut

TikTok: [3]www.tiktok.com/@magyarkozut

Youtube: [4]www.youtube.com/magyarkozuthivatalos  

Facebook: [5]www.facebook.com/MagyarKozut

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Magyar Közút Ügyfélszolgálat!

Az Önök válasza szerint " a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem üzemeltetője az M5 autópályának." Ugyanakkor erre nem volt kérdés.

A
2021_1001559_001_00
Vállalkozási szerződés
Kivitelezés_DA_H_10_1r_M5 ap Csengelei pihenőhely közúti hálózatba illesztése
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Strabag Általános Építő Kft.
197 590 Ft
2021.09.21
2021.12.20

Ez a szerződés az önök ismerete szerint miről szól? Kérem küldjék meg a szerződést és annak mellékleteit.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Magyar Közút Ügyfélszolgálat, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Megkeresését köszönjük, válaszadásunkig türelmét kérjük.

Üdvözlettel,
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot, illetve
személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem
alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse
erről a feladót és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet
bármely csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel
történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti titok-,
illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business secret or personal
information, for this purpose is confidential and legally privileged. If
you are not the intended recipient, please inform the sender by reply
transmission and delete this message and any attachment from your system.
Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment,
forwarding to unauthorized third party, usage and disclosure may harm the
business secret or personal information.