Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Csatárka út 42-50. előtti nagy nyárfán elvégzett beavatkozásról a polgármester hivatalos facebook profilja által a II. kerületben élők csoportban, március 8-án megjelentetett közleményt alátámasztó szakmai dokumentumokat: 

a) írásos szakértői értékelés az útfelújítás előtti állapotfelmérésről, 
b) írásos szakértői javaslat a visszamarásról és feltételeiről (csak ha az előzőnek nem része),  
c) írásos és fotós dokumentáció a visszamarásról (ha létezik),
d) írásos szakértői értékelés az elvégzett beavatkozásról.

2. A visszamarás után, a helyszínen március 8-án vagy az azt megelőző napokban készült lakossági fotókon (2 db fotó ezen a linken: https://drive.google.com/drive/folders/1... ) alapján felmerülhet, hogy a visszamarás érinthette az úttest felé eső, a szegélykövet korábban felnyomó támasztógyökeret (amely a nyárfák esetében a felszínhez közel helyezkedik el, ahogyan a járda felől is látható). Ezzel kapcsolatos kérdésem:

Ha a szakértői értékelésekből nem derül ki egyértelműen, kijelenthető-e, hogy a fa stabilitását nem érintette az elvégzett beavatkozás, ebben az esetben mire alapozzák a kijelentést? 

3. Az építkezésről március 8-án vagy az azt megelőző napokban készült fotón (további 1 db fotó ezen a linken: https://drive.google.com/file/d/1csqaxn4... ) látható, hogy a nyárfa mellett lévő kis fa tövében tárolták a felmart aszfaltburkolatot. Ezzel kapcsolatos kérdésem:

Jól tudom-e, hogy nincs olyan kerületi jogszabályuk, amely (a fővárosi tulajdonú fákra vonatkozó, 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez hasonlóan) tiltaná az építési anyagok deponálását a fák közvetlen környezetében, ebből az okból pedig a kivitelező jogszerűen járt el?(*) 

4. A deponálást dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármester, a körzet képviselőjének politikusi, hivatalos facebook oldalán jeleztem neki, az építkezésről szóló posztjánál, mivel sürgős lett volna elvinni onnan az aszfaltkupacot, és mert a vezetés szinte állandóan jelen van ezen a fórumon; ezzel együtt visszajelzést a témában nem kaptam. A kivitelező időközben levonult a területről, a deponálás is megszűnt. Ezzel kapcsolatos kérdésem:

Van-e arról információ, hogy az önkormányzat  esetleg jelezte a kivitelezőnek a fát károsító anyagtárolást, és a kivitelező esetleg soron kívül elszállította? 

5. Az út melletti járdán a favermeket egyenesre vágták az aszfaltba, feltehetően megnövelték a méretüket, és termőfölddel töltötték fel (lásd az alpolgármester által nekem megküldött fotókon is). Az út mellett lakók elmondása szerint, az általuk is helyesnek tartott beavatkozás azonban nehezíti a gyalogos közlekedést, főleg babakocsival, kerekesszékkel, az amúgy is szűk járdán. Tisztában vannak vele, ahogy én is, hogy mindenkinek optimális megoldás nincs, és a merev szabályértelmezés esetleg a jelenleginél rosszabb helyzetet is okozhatna (pl. a lakók által telepített sövény senki által nem kívánt felszámolása). Ezzel kapcsolatos kérdéseim:

a) Kijelenthető-e, hogy a járda felújítása nem képezte a projekt részét, így a járda szélességét és használhatóságát tekintve, jogilag nincs új teendő?
b) Ez érvényes-e arra is, hogy a favermeket változtatták, és földdel töltötték fel? 
c) Ha nincs is ilyen kötelezettség, mérlegelték-e, hogy a favermek körül vízáteresztő és szilárd burkolatot (a megfelelő szakkifejezés erre tudtommal organikus kötésű stabilizált burkolat), esetleg más, ilyen funkciójú megoldást alkalmazzanak, ami egyszerre kielégíthetné a fák és a járdát használók igényeit? Ha mérlegeltek, miért döntöttek úgy, hogy nem alkalmaznak ilyen megoldást? 

(*) A tájékozódásom forrása a fák tövében való anyagtárolás tilalmának indokoltsága és a meglévő jogszabályok alkalmazási problémái témában ez az ismeretterjesztő kiadvány: Bardóczi Sándor és szerzőtársai: Városi fák és közművek kapcsolata. Tervezési útmutató. Zöldinfrastruktúra Füzetek, 4. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 2018 https://archiv.budapest.hu/Documents/V%C...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 25.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére
tájékoztatom, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzathoz 2024.
március 20-án érkeztetett adatigénylésére tekintettel az adatszolgáltatási
határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Hivatkozással 2024. március 25-én Budapest II. Kerületi Polgármesteri
Hivatalhoz érkezett, majd határidőt hosszabbított közérdekű adatkérésére,
a szakiroda megkeresése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

 

A Csatárka utcában egyszer a csatolt mellékletben foglaltak szerint
végeztettünk fakivágást. Ezek megjelentek honlapunkon is.

A további munkálatok faápolások voltak melyeket a területen az útburkolat
felújítás előtt, illetve a munkálatok alatt kerültek elvégzésre. Az
ápolási munkákat szerződött szakkivitelezőnk végezte. Ezen munkálatok
tartalmaztak űrszelvénybe való belógó ágak visszametszését, valamint a
jelzett fa tekintetében az út szegélykövébe, illetve aszfalt burkolatába
belenőtt fa felszíni gyökérzetének visszamarását és sebkezelését. Ezen
munkálatokhoz előzetes favizsgálatokat nem végeztettünk, mert nem találtuk
szükségesnek, elsősorban azért mert mindennapos beavatkozások, valamint
nyugalmi időszakban kerültek elvégzésre.

 

A közút kezelője köteles biztosítani a közlekedés szabad lefolyását és
ennek érdekében köteles elvégezni a szükséges beavatkozásokat mind az
útburkolat, mind az úthoz tartozó műtárgyak illetve növényzetek
tekintetében. (1988. évi I. tv. és vonatkozó végrehajtási rendeletei, csak
egyet idézve:

6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének
szabályozásáról

Melléklet a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelethez Az Országos Közutak
Kezelési Szabályzata

4.8.^ A padkán, az árokban, a rézsűfelületeken, továbbá a közút határán
belüli egyéb területen a forgalom biztonságát zavaró növényzetet az
észlelést vagy a bejelentés valódiságának ellenőrzését követően
haladéktalanul el kell távolítani.

 

A kezelt fa fentiekben foglaltaknak megfelelt, de nem az eltávolítás,
hanem a kezelés mellett döntöttünk.

 

A felmart aszfaltburkolat a jelzést követő 24 órán belül elszállíttatásra
került.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]