Csapadék-, talaj- és légszennyezettséggel kapcsolatos mérések eredményei a felsőzsolcai ipari parknál

Katus Eszter made this Közérdekűadat request to Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat:

- kik, évi hány alkalommal és milyen vizsgálatokat végeznek a felsőzsolcai ipari parkban működő SICTA gyárral kapcsolatos légszennyezés kapcsán?
- Milyen anyagok határértékét vizsgálják és miért azokat? Nézték-e az NN-dimetil-propilamin (C5H13N) mennyiségét a levegőben? Ha nem, miért nem?
- A gyár 2015-ös kapacitásbővítése óta milyen mérési eredményei lettek a légszenyezettségi vizsgálatoknak?
- Ezeket a méréseket bejelentik előre a cégnek?
- A mérések időpontjai között mi a garancia arra, hogy a cég nem bocsát ki más káros anyagokat?
- Az Arnóton és Felsőzsolcán összegyűjtött esővízben felgyűlő vöröses, iszapos anyagot vizsgálta már a Kormányhivatal? Ha igen milyen eredmény született? Milyen anyag van jelen az esővízben? Ez káros lehet az egészségre?
- Vizsgálta a Kormányhivatal az ipari park mellett található szántóföldet, valamint a növényeket, hogy tartalmaznak-e egészségre káros anyagot? Ha igen, mit tapasztaltak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 26.

Üdvözlettel:

Katus Eszter