Családok átmeneti otthona és hajléktalanok nappali ellátása kötelező önkormányzati feladatok végrehajtásáról szóló, 2018-2021. évi intézményi beszámolók

Currently waiting for a response from Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, they should respond promptly and normális esetben nem később, mint (részletek).

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a családok átmeneti otthona kötelezően biztosítandó ellátásra kötött szerződés végrehajtásáról szóló 2018-2021. évi intézményi beszámolókat (2018-ban Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat és SOS Krízis Alapítvány, 2019-től SOS Krízis Alapítvány)

2. a hajléktalanok nappali ellátása kötelezően biztosítandó ellátásra kötött szerződés végrehajtásáról szóló 2018-2021. évi intézményi beszámolókat (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

(Az önkormányzati honlapon nyilvánosságra hozott bizottsági előterjesztések mellékletei 2017-ig tartalmazzák az eredeti beszámolókat, 2018-tól az eredeti beszámolókat nem hozza nyilvánosságra az önkormányzat, csak a róluk készült - egyébként informatív, de válogatást tartalmazó - összefoglalókat.)

3. a 2018-2021. évi beszámolókat tárgyaló önkormányzati bizottsági napirendi pontok vitájának teljes jegyzőkönyveit
(Az önkormányzati honlapon nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvi kivonatok csak a hozzászólók neveit tartalmazzák, a hozzászólások tartalmából semmit nem hoz nyilvánosságra az önkormányzat.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 13.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis Lajos!

Köszönettel vettük megkeresését, amelyet továbbítottam az illetékeseknek. Válaszukig szíves türelmét kérem.

Üdvözlettel,

Varga Ágnes
kommunikációs munkatárs

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel.: +36 1 224-5900

e-mail: [Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
www.hegyvidek.hu; www.hegyvidekkartya.hu ; www.hegylakomagazin.hu
www.facebook.com/Hegyvidek; https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése