Családi kedvezmény igénybevétele

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nyugdíjfolyósító Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2011. évi CLXVII. törvény, 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentett szolgálati járandóságban részesülő személyek, részére, a fenti tv (5) bekezdése szerint, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére jogusultaknak 2013 évben, a 2012 évi jövedelem adó terhére viszautalt összegről szóló kimutatást. Kérem, hogy a kimutatásban a jelen igénylésem napjáig visszautalt összeget a következő bontásban adják meg. Viszautalást kapó személyek száma. A visszautalás pontos összege. Kifejezetten kérem, hogy ne az igénylet adóalap mértékét, hanem a visszautalt összeget mutassák ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 19.

Üdvözlettel: Tóth István

NYUFIG, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz elektronikus úton érkezett megkeresésére
hivatkozással tájékoztatjuk, hogy annak feldolgozása folyamatban van.
Megjegyezzük, hogy az e-mailen érkezett megkeresések feldolgozása - az
érkeztetés, iktatás és illetékes munkatárs felé történő továbbítást
követően - beérkezési sorrendben történik, ezért azok megválaszolása nem
lehetséges postafordultával, az általános ügyintézési idő ez esetben is 22
munkanap.

Válaszunkig szíves türelmét kérjük!

Tisztelettel:

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

NYUFIG, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz e-mailen érkezett megkeresésére
hivatkozva kérjük, szíveskedjék levelét nyugdíjfolyósítási törzsszámára,
valamint személyi adataira hivatkozással megismételni, tekintettel arra,
hogy a közölt adatok (neve) alapján adatbázisunkban beazonosítani nem
tudtuk. Válaszának beérkezését követően tudunk érdemben tájékoztatást
adni.

Tisztelettel:

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Tóth István Címzett KözAdat requests at
<[FOI #1877 email]> NYUFIG <[NYUFIG request email]>
Másolat
2013.11.19 10:43 Tárgy Közérdekűadat igénylés -
Családi kedvezmény
igénybevétele

     Tisztelt Nyugdíjfolyósító Igazgatóság!
   
    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
    bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
   
    Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
   
    A 2011. évi CLXVII. törvény, 5. § (2) bekezdése szerinti
    csökkentett szolgálati járandóságban részesülő személyek, részére,
    a fenti tv (5) bekezdése szerint, a személyi jövedelemadóról szóló
    törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére
    jogusultaknak 2013 évben, a 2012 évi jövedelem adó terhére
    viszautalt összegről szóló kimutatást. Kérem, hogy a kimutatásban a
    jelen igénylésem napjáig visszautalt összeget a következő bontásban
    adják meg. Viszautalást kapó személyek száma. A visszautalás pontos
    összege. Kifejezetten kérem, hogy ne az igénylet adóalap mértékét,
    hanem a visszautalt összeget mutassák ki!
   
    Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
    az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
    a feladó e-mail címére megküldeni.
    Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
    megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
    weboldalon töltse fel.
   
    Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
    szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
    Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
    amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
    megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
    tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
    tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
   
    Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
    részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
    alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
    küldje meg számomra.
   
    Segítő együttműködését előre is köszönöm.
   
    Kelt: 2013. november 19.
   
    Üdvözlettel: Tóth István
   
    -------------------------------------------------------------------
   
    Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
    küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
    kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
    [FOI #1877 email]
   
    Ha a(z) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nem a(z) [NYUFIG request email] címen
    fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
    írja ezt meg nekünk:
    [1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
   
    Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
    KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
    segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
    [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   
    Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
    találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
    helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
    hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
   
   
    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

NYUFIG, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz elektronikus úton érkezett megkeresésére
hivatkozással tájékoztatjuk, hogy annak feldolgozása folyamatban van.
Megjegyezzük, hogy az e-mailen érkezett megkeresések feldolgozása - az
érkeztetés, iktatás és illetékes munkatárs felé történő továbbítást
követően - beérkezési sorrendben történik, ezért azok megválaszolása nem
lehetséges postafordultával, az általános ügyintézési idő ez esetben is 22
munkanap.

Válaszunkig szíves türelmét kérjük!

Tisztelettel:

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Tisztelt NYUFIG!

A 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) bekezdése szerint: "Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell."

Ezért kérem a korábbi adatok szerint válaszoljanak.

Üdvözlettel:

Tóth István

NYUFIG, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz elektronikus úton érkezett megkeresésére
hivatkozással tájékoztatjuk, hogy annak feldolgozása folyamatban van.
Megjegyezzük, hogy az e-mailen érkezett megkeresések feldolgozása - az
érkeztetés, iktatás és illetékes munkatárs felé történő továbbítást
követően - beérkezési sorrendben történik, ezért azok megválaszolása nem
lehetséges postafordultával, az általános ügyintézési idő ez esetben is 22
munkanap.

Válaszunkig szíves türelmét kérjük!

Tisztelettel:

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

dr. Kiss Izabella, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

1 Attachment

+------------------------------------------------------------------------+
| NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG | IKT. SZ.: 73/1431-2/2013. |
| ADATSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY | KP-115103/2013. |
|-------------------------------+----------------------------------------|
| 1139 Budapest, Váci út 73. | jelen ügyben, további levelezés esetén |
| Postacím: Budapest, 1820 | az iktató számot kérjük hivatkozási |
| e-mail: [1][NYUFIG request email] | számként feltüntetni |
|-------------------------------+----------------------------------------|
| Telefon: (06-80) 204-884, | Tárgy: Közérdekű adat igényléssel |
| (06-1) 270-8999 | kapcsolatos adatszolgáltatás |
| Fax: 237-3662               |----------------------------------------|
| | Ügyintéző: Vadász Zsuzsanna |
+------------------------------------------------------------------------+

                                                                         
                                           
Tisztelt Tóth István Úr!

Az Igazgatóságunkhoz közérdekű adat igénylése tárgyában, e-mailben
érkezett megkeresésére hivatkozva az alábbiakról tájékoztatjuk Önt.
 
A 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján, a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény címén
2013. évben (a 2012. évi jövedelemadó terhére) 2013. 11. 28-ig 1571
esetben, összesen 372.082.685 Ft összegben történt utalás a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részéről.

Válaszunkat kérésének megfelelően a:
[2][FOI #1877 email] címre küldjük meg, további
szíves felhasználásra.

Budapest, 2013-12-04

                                                             Tisztelettel:
 
                                                                         
              dr. Kiss Izabella
                                                                         
                Kiadmányozó

References

Visible links
1. mailto:[NYUFIG request email]
2. mailto:[FOI #1877 email]

Tóth István hozzászólt ()

Köszönöm a korrekt és gyors tájékoztatást. Utána számolva ez fejenként évente 236 844 Ft. Havonta 19 737 Ft.
Akinek van kedve számoljon rá banki kamatot is. Amit persze nem adtak, hogy őrizték kéretlenül a járandóságosok pénzét.

Tisztelt dr. Kiss Izabella!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Tóth István