Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2020.12.21-től 2022.01.13-ig oltópontokra, illetve egészségügyi intézményekbe (beleértve a kórházakat, rendelőintézeteket, háziorvosi rendelőket, további oltópontokat stb.) kiszállított koronavírus elleni oltóanyagok listáját intézmények szerinti bontásban. A táblázat mindenképpen tartalmazza az összes, január 13-i dátumig beadott oltóanyagot (15.651.853 adag).
Kérem, a darabszámot lehetőség szerint adagonkénti bontásban adják meg, vagy pedig tüntessék fel egyértelműen, hogy egy ampulla pontosan hány adagot tartalmaz.
A darabszám mellett adják meg az oltóanyag típusát is, illetve hogy 1. vagy 2., (vagy 3.) adagról van-e szó.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 13.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Melléklet

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #19511 email]

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Hivatkozva alábbi megkeresésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 2927-2/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Melléklet

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #19511 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Hivatkozva alábbi adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 2927-3/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Tisztelettel kérem, küldjék el válaszukat adatigénylésemre, melynek meghosszabbított, 45 napos határideje a tegnapi napon (04.13.) lejárt.

Üdvözlettel:
Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

3 Melléklet

Szopkó Zita

részére

[1][FOI #19511 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Hivatkozással alábbi megkeresésére, mellékelten küldöm a 7586-4/2022/JF
iktatószámú válaszlevelünket és mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

tikársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

[email address]

 

 

From: Szopkó Zita <[4][FOI #19511 email]>
Sent: Thursday, January 13, 2022 4:12 PM
To: Országos Tisztifőorvos <[5][NNK request email]>
Subject: Közérdekű adatigénylés - COVID oltóanyagok száma és típusa
oltópontok szerint - Nemzeti Népegészségügyi Központ

 

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2020.12.21-től 2022.01.13-ig oltópontokra, illetve egészségügyi
intézményekbe (beleértve a kórházakat, rendelőintézeteket, háziorvosi
rendelőket, további oltópontokat stb.) kiszállított koronavírus elleni
oltóanyagok listáját intézmények szerinti bontásban. A táblázat
mindenképpen tartalmazza az összes, január 13-i dátumig beadott
oltóanyagot (15.651.853 adag).

Kérem, a darabszámot lehetőség szerint adagonkénti bontásban adják meg,
vagy pedig tüntessék fel egyértelműen, hogy egy ampulla pontosan hány
adagot tartalmaz.

A darabszám mellett adják meg az oltóanyag típusát is, illetve hogy 1.
vagy 2., (vagy 3.) adagról van-e szó.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2022. január 13.

 

Üdvözlettel:

 

Szopkó Zita

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[6][FOI #19511 email]

 

Ha a(z) Nemzeti Népegészségügyi Központ nem a(z)
[7][NNK request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

idézett részek megjelenítése