COVID oltóanyagok száma és típusa eloszlása oltópontok szerint

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Nemzeti Népegészségügyi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2020.12.21-től 2021.10.14-ig oltópontokra, illetve egészségügyi intézményekbe (beleértve a kórházakat, rendelőintézeteket, háziorvosi rendelőket, további oltópontokat stb.) kiszállított koronavírus elleni oltóanyagok listáját intézmények szerinti bontásban. A táblázat mindenképpen tartalmazza az összes, október 14-i dátumig beadott oltóanyagot (12.554.140 adag).
Kérem, a darabszámot lehetőség szerint adagonkénti bontásban adják meg, vagy pedig tüntessék fel egyértelműen, hogy egy ampulla pontosan hány adagot tartalmaz.
A darabszám mellett adják meg az oltóanyag típusát is, illetve hogy 1. vagy 2., vagy 3. adagról van-e szó.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 14.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

megküldve kizárólag elektronikus úton:

[1][email address]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Alábbi megkeresésére hivatkozva, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 62969-2/2021/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos, Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Tisztelettel kérem, küldjék el válaszukat az általam 10.14-én benyújtott közérdekű adatigénylésre, melynek 45 napos, meghosszabbított határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján) a tegnapi napon lejárt.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel,
Szopkó Zita

Üdvözlettel:

Szopkó Zita