COVID oltóanyagok száma és típusa

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Nemzeti Népegészségügyi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2021. március 31-ig összesen hány darab, és milyen típusú COVID -19 oltóanyag került kiosztásra az egyes budapesti kerületekben és a megyeszékhelyeken.

Kérem, az oltóanyagok darabszámát vakcinatípus szerinti bontásban adják meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 20.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #17973 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 24626-2/2021/JF
iktatószámú válaszlevelét.

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

Köszönöm szépen a választ. Ez esetben érdeklődni szeretnék, hogy pontosan milyen bontásban tárolják a COVID-19 oltóanyagok szállítására vonatkozó adatokat?

Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Hivatkozással alábbi megkeresésére mellékelten küldöm a 24626-4/2021/JF
iktatószámú tájékoztató levelünket.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[1]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [2][NNK request email]

 

 

 

From: Szopkó Zita <[3][FOI #17973 email]>
Sent: Friday, May 7, 2021 10:38 AM
To: Országos Tisztifőorvos <[4][NNK request email]>
Subject: Re: Közérdekű adatigénylés - COVID oltóanyagok száma és típusa -
Nemzeti Népegészségügyi Központ

 

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

 

Köszönöm szépen a választ. Ez esetben érdeklődni szeretnék, hogy pontosan
milyen bontásban tárolják a COVID-19 oltóanyagok szállítására vonatkozó
adatokat?

 

Válaszukat előre is nagyon köszönöm!

Üdvözlettel:

 

Szopkó Zita

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #17973 email]

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Adatigénylése kapcsán csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi
Központ 24626-5/2021/JF. iktatószámú tájékoztatását.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #17973 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 24626-6/2021/JF
iktatószámú válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése