Corvinus HÖK-kifizetések 2010->

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 4.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Adminisztratív Igazgatóság, Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt G. Szabó Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom tekintettel arra, hogy az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik. Az Ön által igényelt
adatok elkülönítetten nem állnak rendelkezésre, az adatigény több évet
érint, így az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül nem
lehetséges a kérelmezett adatok szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Corvinus HÖK-kifizetések 2010->
Dátum: Mon, 04 Jan 2016 14:24:30 -0500
Feladó: G. Szabó Dániel [1]<[FOI #5848 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 4.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #5848 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [4][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5848 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. mailto:[FOI #5848 email]
4. mailto:[BCE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Adminisztratív Igazgatóság, Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt G. Szabó Úr!

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatok összegyűjtése és rendezése
folyamatban van.
Kérem további szíves türelmét az adatigénylés teljesítéséig.
Megértését köszönöm.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Re: Fwd: Közérdekű adat igénylés - Corvinus HÖK-kifizetések
2010->
Dátum: Tue, 19 Jan 2016 14:15:19 +0100
Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
[1]<[email address]>
Címzett: [2][FOI #5848 email]
CC: Kommunikációs Iroda [3]<[BCE request email]>, Kerezsi
Marica [4]<[email address]>, Bálint Orsolya
[5]<[email address]>,
[6][email address], Tiringer Ákos
[7]<[email address]>, Szebedinszki Szandra
[8]<[email address]>

Tisztelt G. Szabó Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom tekintettel arra, hogy az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik. Az Ön által igényelt
adatok elkülönítetten nem állnak rendelkezésre, az adatigény több évet
érint, így az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül nem
lehetséges a kérelmezett adatok szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Corvinus HÖK-kifizetések 2010->
Dátum: Mon, 04 Jan 2016 14:24:30 -0500
Feladó: G. Szabó Dániel [9]<[FOI #5848 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[10]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 4.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[11][FOI #5848 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [12][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[14]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #5848 email]
3. mailto:[BCE request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[FOI #5848 email]
10. mailto:[BCE request email]
11. mailto:[FOI #5848 email]
12. mailto:[BCE request email]
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
14. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Sárközi-Kerezsi Marica!

Köszönöm a választ, előreláthatóan mikor tudják elküldeni az adatokat?

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Adminisztratív Igazgatóság, Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt G. Szabó Úr!

Előreláthatóan a jövő hét (a február 8-i hét) folyamán fogunk Önnek adatot szolgáltatni.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és megbízásából

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.02.03. 19:24 keltezéssel, G. Szabó Dániel írta:

idézett részek megjelenítése

Adminisztratív Igazgatóság, Budapesti Corvinus Egyetem

1 Melléklet

  • Attachment

    BCE HOK tisztsegviselok kozeleti kifizetesek 20100101 20151231 kozott.xlsx

    26K Download View as HTML

Tisztelt G. Szabó Úr!
Közérdekű adatok megismerése iránt előterjesztett kérelmében foglaltaknak
megfelelően jelen levelemhez csatolva küldöm a Budapesti Corvinus Egyetem
Hallgatói Önkormányzatának egyes tisztségviselői számára, közéleti
tevékenységükkel kapcsolatban, a 2010. január 1. és 2015. december 31.
közötti időszakban teljesített kifizetéseket. A csatolt táblázat
tartalmazza az érintett hallgatók nevét, Hallgatói Önkormányzatban
betöltött tisztségét, az érintett kart, a kifizetés teljesítésének félévét
és pontos dátumát, a kifizetés összegét. A kifizetések jogcímét a "jogcím"
és a "kiírt tétel neve" oszlopokban található információk adják meg.
Tájékoztatom, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának
Alapszabálya szerint a BCE HÖK esetében csak a BCE HÖK elnöke tekintendő
tisztségviselőnek, így a kérelmezett időszak BCE HÖK elnökeinek adatait
tartalmazza a lista. A kari hallgatói önkormányzatok esetében a kari
szervezeti és működési rendek határozzák meg a tisztségviselőket. A
jelenlegi adatközlés a kari hallgatói önkormányzatok esetében részleges,
csak a kari hallgatói önkormányzatok elnökeit tartalmazza. További kari
hallgatói önkormányzati tisztségviselők adatait későbbi adatközlésünkben
adjuk meg.

Kérem részleges adatközlésem tudomásulvételét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Re: Fwd: Re: Fwd: Közérdekű adat igénylés - Corvinus
HÖK-kifizetések 2010->
Dátum: Fri, 5 Feb 2016 14:05:48 +0100
Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
[1]<[email address]>
Címzett: G. Szabó Dániel [2]<[FOI #5848 email]>

Tisztelt G. Szabó Úr!

Előreláthatóan a jövő hét (a február 8-i hét) folyamán fogunk Önnek adatot szolgáltatni.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és megbízásából

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.02.03. 19:24 keltezéssel, G. Szabó Dániel írta:
> Tisztelt Sárközi-Kerezsi Marica!
>
> Köszönöm a választ, előreláthatóan mikor tudják elküldeni az adatokat?
>
> Üdvözlettel:
>
> G. Szabó Dániel
>
>

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Köszönöm a táblázatokat, érdeklődöm, hogy a további táblázatokra mikor számíthatok?

Nem tudtam megnézni a BCE HÖK alapszabályokat, mert ezek csak belső hálózatról érhetőek el, ezért nem tudtam átnézni, hogy pontosan kik számítanak tisztségviselőnek. Azonban a tisztségviselő szót nem az alapszabály szerint kell értelmezni, hanem köznyelvi értelemben, tehát minden olyan ember ide tartozik, aki az adott szervezetben (HÖK) tisztséget visel. Adott esetben elképzelhető, hogy a HÖK-ben csupán egy tisztségviselő van, de ezt a szabályzat hiányában sajnos nem tudtam átnézni. Kérem ezért, hogy a tisztségviselőt kiterjesztően értelmezzék, beleértve minden olyan személyt, aki tisztséget visel a HÖK-ben.

Köszönöm:

G. Szabó Dániel

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Fenntartva a korábbi levelemben a tisztségviselővel kapcsolatban írtakat, érdeklődni szeretnék, hogy a korábban ígért, a többi karra vonatkozó adatokat mikorra várhatjuk?

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Adminisztratív Igazgatóság, Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt G. Szabó Úr!

Az adatok gyűjtése továbbra is folyamatban van. Mivel a tisztségviselők
személye egy adatbázisban nem áll rendelkezésre, ezért a Hallgatói
Önkormányzattal való egyeztetésre van szükség.
Kérem további szíves türelmét az adatok szolgáltatásig.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.03.17. 16:47 keltezéssel, G. Szabó Dániel írta:

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Fenntartva a korábbi levelemben a tisztségviselővel kapcsolatban írtakat, érdeklődni szeretnék, hogy a korábban ígért, a többi karra vonatkozó adatokat mikorra várhatjuk?

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

idézett részek megjelenítése