Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2012-ben a Miniszterelnökség mely alkalmazottai számára és milyen összegben fizetett ki céljuttatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 10.

Üdvözlettel:

Révész Benedek

Kovács Zsuzsanna, Miniszterelnökség

1 Melléklet

Révész Benedek

részére

 

 

Tisztelt Révész Benedek Úr!

 

Dr. Mikecz Péter igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár úr
megbízásából csatolt mellékletben ezúton küldöm az I-1/ME/188/2/2013.
iktatási számon, a Miniszterelnökséghez 2013. január 10. napján közérdekű
adatszolgáltatás tárgyában érkeztetett megkeresésére a válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Zsuzsanna

jogi tanácsadó

 

Jogi, Személyügyi és Szervezetbiztonsági Főosztály

Miniszterelnökség

 

idézett részek megjelenítése