Bzmot motorkocsik rendelkezésre állása vonalanként 2021. január és 2022. augusztus között (Dombóvár, Celldömölk)

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Dombóvár és Celldömölk honállomású, Bzmot sorozatú motorkocsik milyen rendelkezésre állással közlekedtek 2021. január és 2022. augusztus hónap között.

Az adatokat kérem az alábbi bontásban küldjék meg:
- pályaszám (honállomás)
- menetkimaradás napja, oka
- menetkimaradást okozó meghibásodás javításának napja (tervezett napja)
- szerelvényszám alapján, motorvonatonként megtett kilométer havonta (terv)
- szerelvényszám alapján, motorvonatonként megtett kilométer havonta (tény)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 26.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

2022. szeptember 26-án Társaságunk részére benyújtott megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által kért adatok pontosítására.

Kérjük pontosan jelölje meg, hogy adatigénye konkrétan mely vasútvonalakra vonatkozik, továbbá kérjük pontosan meghatározni, hogy szerelvényszám alatt a vonatszámot vagy pályaszámot érti.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető közérdekű adatigénylés a Társaság [MÁV-START Zrt. request email] elektronikus postafiók címére.

Köszönjük szíves együttműködését!

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Kérem Önöket, hogy vonatszámonként küldjék meg részemre a Bz motorvonatok rendelkezésre állását.
Érintett vasútvonalak:
23- Rédics–Zalaegerszeg vasútvonal
26- Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk vasútvonal
35- Kaposvár–Siófok vasútvonal
36- Kaposvár–Fonyód vasútvonal
38- Nagyatád–Somogyszob vasútvonal
47- Dombóvár–Komló vasútvonal
60- Gyékényes–Pécs vasútvonal
61- Sellye–Szentlőrinc vasútvonal
65- Villány–Mohács vasútvonal
66- Pécs–Villány–Magyarbóly vasútvonal

Köszönettel:
Kovács Zoltán
30/5515789

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2022. október 10-én beérkezett pontosított megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2022.10.10. napján, elektronikus úton érkezett pontosított közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
Jelen levelünkhöz mellékelten megküldjük a kért vasútvonalakon közlekedtetett Bzmot motorvonatok vonat- és darabszámát, továbbá tájékoztatjuk, hogy a Bzmot rendelkezésre állása 66-68%.

Üdvözlettel,
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése