Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Búza téri őstermelői piac aktuális működési szabályzatát, illetve amennyiben az a honlapjukon az alábbi linken közzétetthez képest 2013. óta (10 éve) változatlan, akkor az erről szóló nyilatkozatukat.
https://varosgazda.hu/sites/default/file...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 1.

Üdvözlettel: Dr. Gáti Attila
[email address]

Miskolci Városgazda Ügyfélszolgálat, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Gáti Attila!

 

A 2023. szeptember 1. napján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-hez
érkezett, a Búza téri piac aktuális működési szabályzatának megküldése
iránt közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése és a 29. §
(1) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy 2023. augusztus 1. napjával a
Búza téri őstermelői piac (a továbbiakban: piac) üzemeltetését átvette a
Miskolci Piac Zrt., erre tekintettel a piac aktuális működési
szabályzatával kapcsolatban a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. nem
minősül adatgazdának. Adatigényével kérem forduljon a Miskolci Piac
Zrt.-hez.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Szántó Ivett

Jogi előadó

 

 

 

 

I  Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

 

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

 

[1]www.varosgazda.hu

 

Ez az uzenet es annak barmely csatolt anyaga bizalmas, jogi vedelem alatt
all, a nyilvanos kozlestol vedett.

Az uzenetet kizarolag a cimzett, illetve az altala meghatalmazottak
hasznalhatjak fel. Ha On nem az uzenet

cimzettje, ugy kerjuk, hogy telefonon, vagy e-mail-ben ertesitse errol az
uzenet kuldojet es torolje az

uzenetet, valamint annak osszes csatolt mellekletet a rendszerebol. Ha On
nem az uzenet cimzettje, abban

az esetben tilos az uzenetet vagy annak barmely csatolt mellekletet
lemasolnia, elmentenie, az uzenet tartalmat

barkivel kozolnie vagy azzal visszaelnie.

 

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the

use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. If you are not

the intended recipient, please telephone or email the sender and delete
this message and any attachment from

your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or
use of or reliance upon the

information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated

above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése