Buszok csatlakozása #F03050

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A #F03050 Hubay Jenő tér buszmegállóban hogyan kívánják megoldani azt, hogy a 296 és a 296A buszok bevárják a 124-es buszt, ami sajnos van, hogy késik, mivel az M3-as autópályánál lévő lámpánál van, hogy elakad. Ez a kérdés igen kardinális szeptembertől, a Babits Gimnázium felé utazáskor. Ha esetleg megoldható, hogy át lehessen szállni hosszú várakozás nélkül, de biztonságos közelségben, azt nagyon megköszönném!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 24.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0038064/2023 

Szerb Tamás

[1][FOI #23012 email]

[2][email address]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Szerb Tamás!

 

 

Mindenekelőtt köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával, és megírta a
menetrenddel kapcsolatos észrevételét.

 

Hivatkozva a 2023. augusztus 24-án érkezett elektronikus levelére,
valamint Társaságunk honlapján ugyanaznap tett bejelentésére, az
alábbiakról szeretnénk tájékoztatni.

 

A 124-es és a 296-os buszok eltérő követési gyakorisággal közlekednek,
emiatt a csatlakozás a két vonal között nem biztosítható maradéktalanul. A
menetrendek tervezésekor az adott vonalon általában jellemző torlódásokat
számításba vesszük, így emiatt nem feltétlenül kell a tervezett
csatlakozás meghiúsulására készülni, azonban a városi közlekedés
sajátosságai miatt a menetrendektől eltérések sajnos előfordulhatnak.

 

Köszönjük észrevételét, egyben kérjük a fentiek elfogadását.

 

Budapest, 2023. szeptember 22.

 

 

Tisztelettel:

 

Aranyi Gabriella

Levelezési koordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

Kérjük, értékelje munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével:
[3]Ügyfélelégedettségi kérdőív

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az
[4]Adatvédelem (bkk.hu) oldalon található.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[5]www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi
e-mail-cím: [6][email address]) eljárását kezdeményezheti,
illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben a panaszkezelési eljárás nem zárult az
Ön számára kielégítő eredménnyel, ügyének felülvizsgálatát – a vonatkozó
jogszabályok, valamint Üzletszabályzatunk
([7]https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazas...) alapján – a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi vagy megyei
kormányhivataltól kérheti. A hivatalok elérhetősége a
[8]http://www.kormanyhivatal.hu/hu linken található.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató az [9]Utazási feltételek, Üzletszabályzat
(bkk.hu) hivatkozás alatt érhető el.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #23012 email]
2. mailto:[email address]
3. https://forms.microsoft.com/r/xUx9D6drzp
4. https://bkk.hu/magunkrol/adatvedelem/
5. http://www.naih.hu/
6. mailto:%[email address]
7. https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazas...
8. http://www.kormanyhivatal.hu/hu
9. https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazas...