Burkolattal rendelkező zöldterületek a kerületben.

Balogh Bence made this Közérdekűadat request to Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A 9. kerületben van-e olyan macskakővel burkolt terület, ami zöldterületnek minősül? Amennyiben van, ez pontosan hol található, és mikor és melyik helyi rendelet, jogszabály, rendelkezés stb. minősítette annak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 17.

Üdvözlettel: Balogh Bence
[email address]

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül
pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Burkolattal rendelkező zöldterületek a kerületben.'.

A törvényes határidőn belül sem választ, sem a határidő meghosszabbításáról szóló tájékoztatást nem kaptam. Kérem az eredeti kérdésemre a mihamarabbi választ. Továbbá közlöm, hogy a NAIH felé kezdeményeztem a jogsértő eljárás miatt a vizsgálatot.

Balogh Bence

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/burkolattal_r...

Üdvözlettel:

Balogh Bence

Mihalik Mária, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Balogh Bence!

 

Mellékelten megküldöm elektronikus levelében kért közérdekű
adatigénylésére Főjegyző Asszony válaszát.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Mihalik Mária

jegyzői munkatárs

 

[1]emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

Polgármesteri Hivatal

1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/20.

tel.: (+36-1) 217-1752

e-mail: [2][email address]

honlap:[3]www.ferencvaros.hu

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.ferencvaros.hu/