Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Marosi László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

büntetőeljárások az SZTE dolgozói ellen

We're waiting for Marosi László to read recent responses and update the status.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek számomra az alábbiakról tájékoztatást adni:

1. Az utóbbi 5 évben a Szegedi Tudományegyetem hány esetben tett büntetőfeljelentést a dolgozói ellen?
2. Ezeket a feljelentéseket minden esetben megelőzte-e belső vizsgálat, hogy a feljelentést megalapozzák?
3. Hány esetben indult nyomozás?
4. Ezen feljelentések esetében az SZTE kivárta-e, hogy a nyomozás tisztázza, az érintett dolgozók elkövettek-e bűncselekményt, a munkavégzés alól felfüggesztették ezeket a dolgozókat vagy azonnali felmondást alkalmaztak, a gyanú megalapozottságától függetlenül?
5. Hány esetben történt a feljelentésben szereplő bűncselekmény miatt vádemelés, illetve született elmarasztaló ítélet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 31.

Üdvözlettel:

Marosi László

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Marosi László Úr!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm
Rektor Úr levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

SZTE RH Kabinet Iroda, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Marosi László Úr!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm a
Szegedi Tudományegyetem válaszát.

 

 

Prof. Dr. Rovó László rektor megbízásából, tisztelettel:

 

Dr. Szalóczi Zsófia

 

Szegedi Tudományegyetem

Rektori Kabinet

6720 Szeged

Dugonics tér 13.

Tel: 62/546-387

E-mail: [1][email address]

 

From: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató
Sent: Monday, April 15, 2019 4:00 PM
To: '[FOI #12533 email]'
<[2][FOI #12533 email]>
Cc: SZTE Rektor <[3][SZTE request email]>
Subject: Közérdekű adat igénylés - büntetőeljárások az SZTE dolgozói ellen
- határidő hosszabbítás

 

Tisztelt Marosi László Úr!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm
Rektor Úr levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [4][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

SZTE Rektor, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Marosi László Úr!

 

Hivatkozással alábbi kiegészítő közérdekű adatigénylésére mellékelten
megküldöm a Szegedi Tudományegyetem válaszát.

 

 

Prof. Dr. Rovó László rektor megbízásából, tisztelettel:

 

Dr. Szalóczi Zsófia

 

Szegedi Tudományegyetem

Rektori Kabinet

6720 Szeged

Dugonics tér 13.

Tel: 62/546-387

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Marosi László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.