Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Hajdú-Bihar megyei Szerep településről egy évvel ezelőtt az országos médiában megjelent bűncselekménygyanús ügyekben milyen intézkedéseket tettek, és azoknak mi lett a kimenetele?

http://alfahir.hu/2018/01/26/szerep_kozm...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 7.

Üdvözlettel:

Szabó László

MKLU WebSite info, Legfőbb Ügyészség

Legfőbb Ügyészség Személyügyi,Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Igazgatási Osztály tájékoztatja, hogy a [FOI #12444 email] címről küldött "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Bűncselekménygyanús ügyek kivizsgálása" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2019.03.07. 8:41:26 -kor megérkezett.

Nagy Lajos Lászlóné, Legfőbb Ügyészség

1 Melléklet

Nagy Lajos Lászlóné, Legfőbb Ügyészség

Nagy Lajos Lászlóné vissza szeretné hívni az üzenetet: "Szabó László Alfahír cikk.docx".

Adatvédelmi és Biztonsági Osztály, Legfőbb Ügyészség

1 Melléklet

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az „Alfahír” nevű internetes portálon 2018. 01. 26-án 12:43-kor közzétett „Egy ezressel talán kiszúrják a szemünk, de én nem szavazok, kutya mind” című írás számos bűncselekménygyanús ügyről is beszámol. Többek között egy szociális bolt működésével kapcsolatban, ahol a hitelre adott áruk értékét az önkormányzat vonja le a közmunkások következő fizetéséből.

Elérhetőség:
http://alfahir.hu/2018/01/26/szerep_kozm...

Közérdekű adatigénylésem arra vonatkozik, hogy a cikkben közölt esetek kapcsán hány eljárás indult, melyek ezek, és mi lett a kimenetelük?

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 13.

Üdvözlettel:

Szabó László

Adatvédelmi és Biztonsági Osztály, Legfőbb Ügyészség

1 Melléklet