Budapesti Történeti Múzeum teremkölcsönzések

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Történeti Múzeum munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Történeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2004.01.01. és 2016.02.19. közötti teremkölcsönzések listáját,
amely tartalmazza, hogy kinek, mekkora összegért, milyen célra,
mely termeket, mikor és mekkora időtartamra adták bérbe. Kérem,
szíveskedjen feltüntetni a díjmentes teremkölcsönzéseket is,
amelyekért nem fizettek a bérlők.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 19.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Budapesti Történeti Múzeum

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Szeretnénk érdeklődni, hogy az alábbi levelükben szereplő időtartamot
biztosan jól adták-e meg?
Nem lehetséges, hogy 2014.01.01-től kérik az adatokat?

Köszönettel,

Dr. Farbaky Péter megbízásából:

Rist Edina
titkárnő
Budapesti Történeti Múzeum
Főigazgatóság és Titkárság
H-1014 Budapest, Szent György tér 2.
telefon: +36 1 487-8802
fax: +36 1 487-8872
e-mail: [BTM request email]
[email address]
www.btm.hu
http://www.facebook.com/BudapestiTortene...

----- Original Message -----
From: "Erdélyi Katalin" <[FOI #6205 email]>
To: "Közérdekű adat igénylések BTM adatgazdánál" <[BTM request email]>
Sent: Friday, February 19, 2016 8:18 PM
Subject: [Spam-gyanús]Közérdekű adat igénylés - Budapesti Történeti Múzeum
teremkölcsönzések

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Rist Edina!

Jól adtuk meg az időtartamot, a 2004.01.01. és 2016.02.19. közötti
adatokat szeretnénk látni.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin