Budapest, XXIII. kerület Hősök tere HÉV megálló -akadálymentes illemhely kiépítése

Koncz Róbert made this Közérdekűadat request to Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1, Budapest, XXIII. kerület Hősök tere HÉV megálló -akadálymentes illemhely kiépítésére a Bolyky-Épker Kft.-vel kötött szerződést, annak mellékleteit, a műszaki leírását.

2, A tárgyban megjelölt munkára mely cégeket hívtak meg, illetve az elbírálás szempontjait, annak dokumentációját.

3, A MÁV-HÉV Zrt-vel kötött helységbérleti szerződést és annak mellékleteit, esetleges módosításait.

4, A a HÉV jegypénztár épületében kialakítandó akadálymentes WC
helyiségcsoport (nyilvános illemhelyiség) jóváhagyási tervdokumentációjának kidolgozására kötött szerződést, a tervezett átalakítás szakági terveit, műszaki leírást és költségbecslést, illetve ezek esetleges módosításait

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre [email address] megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 3.

Üdvözlettel:
Koncz Róbert

Stark Viola, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Koncz Róbert úr!

 

A 2021. december 7-én a Közmeghallgatáson elhangzottak alapján Bese Ferenc
polgármester úr megbízásából mellékelten megküldöm a szakvéleményt.

 

Tisztelettel:

 

   Kisné Stark Viola

     osztályvezető

Budapest Főváros XXIII. kerület

Soroksári Polgármesteri Hivatal

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály

1239 Budapest, Hősök tere 12.

   Tel.: 06/1-289-2100/322

e-mail: [1][email address]

 

[2]címer

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]