Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat közigazgatási területén útburkolati jelek festése 2023-ban.

Kovács Zoltán made this Közérdekűadat request to Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat közigazgatási területén, milyen keretösszegből, mely útszakaszokon tervezik az útburkolati jelek újra felfestését 2023-ban.

Válaszukban kérem szerepeltessék a következő adatokat.
- tervezett munka helyszíne
- érintett munkaterületen végzett munka jellege, területe
- tervezett bekerülési költség
- költségvetési forrás rendelkezésre állása (igen/nem)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 15.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kovács Zoltán Úr!

 

2023. március 15-én küldött e-mailjére, melyben a tárgyi témában közérdekű
adatot igényelt az alábbi tájékoztatást adom:

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban Ötv.) határozza meg az önkormányzati feladatokat. Budapest
főváros kétszintű önkormányzat, mely fővárosi és kerületi szintű
önkormányzatokból áll. Így az Ötv. külön rendelkezik Budapest főváros és a
kerületi önkormányzatok feladat és hatásköri szabályozásáról.

 

Az Ötv. 23. §- (4) bekezdés 1. pontja szerint a fővárosi önkormányzat
feladata egyebek mellett

a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői
feladatok ellátása, valamint a forgalomszervezés. A burkolati jelek
felfestése üzemeltetői feladatok ellátása közé tartozik.

Budapest Főváros Önkormányzata ezt a feladatot a Budapest Közút Zrt.
Forgalomtechnikai Igazgatóságán keresztül látja el.

 

Üdvözlettel: 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

 

 

Rákosmente Önkormányzatának sajtó munkatársai az általuk küldött
válaszokban a Hivatal álláspontját közvetítik. Kérjük, hogy
hivatkozásaikban az adott szervezeti egységre és ne a választ küldő
munkatársra hivatkozzanak!

 

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja
ezt az e-mailt.

 

 

From: Kovács Zoltán <[1][FOI #22127 email]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - Budapest XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzat közigazgatási területén útburkolati jelek festése 2023-ban.

 

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat közigazgatási területén,
milyen keretösszegből, mely útszakaszokon tervezik az útburkolati jelek
újra felfestését 2023-ban.

 

Válaszukban kérem szerepeltessék a következő adatokat.

- tervezett munka helyszíne

- érintett munkaterületen végzett munka jellege, területe

- tervezett bekerülési költség

- költségvetési forrás rendelkezésre állása (igen/nem)

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. március 15.

 

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán

+36305515789

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #22127 email]

 

Is [3][Budapest XVII. kerület Rákosmente request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:

[4]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[5]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #22127 email]
2. mailto:[FOI #22127 email]
3. mailto:[Budapest XVII. kerület Rákosmente request email]
4. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
5. http://kimittud.hu/help/officers