Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat közigazgatási területén útburkolati jelek festése 2023-ban.

Kovács Zoltán made this Közérdekűadat request to Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat közigazgatási területén, milyen keretösszegből, mely útszakaszokon tervezik az útburkolati jelek újra felfestését 2023-ban.

Válaszukban kérem szerepeltessék a következő adatokat.
- tervezett munka helyszíne
- érintett munkaterületen végzett munka jellege, területe
- tervezett bekerülési költség
- költségvetési forrás rendelkezésre állása (igen/nem)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 14.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

Noreply, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!
Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét megkaptam és ügyintézésre
továbbítottam az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.
Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek,
bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem
írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást
megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek
jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt
esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük.
Amennyiben konkrét, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy
arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban
vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintézésre vonatkozó információk
(kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel
stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés-Ügyfajták oldalon.
Felhívom a figyelmét, hogy az Újbuda honlapon az Adatvédelem oldalon az
Adatkezelési tájékoztatónk már elérhető!
Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
Jegyző
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Szekeresné Acsai Emese, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kovács Zoltán Úr!
Csatoltan megküldöm a 2023. március 12. és 14. napján elektronikus úton
küldött megkeresésével
kapcsolatban készült tájékoztatást.
Tisztelettel:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző
megbízásából,
Szekeresné Acsai Emese
asszisztens
Jegyzői titkárság
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Cím: Budapest, 1113 Bocskai út 39-41.
Tel.: +36 1 372 4522
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.ujbuda.hu

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Kovács Zoltán <[email address]>
Elküldve: 2023. március 12., vasárnap 22:36
Címzett: hivatal <[Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat
közigazgatási területén útburkolati jelek festése 2023-ban.
 
Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat közigazgatási területén, milyen
keretösszegből, mely útszakaszokon tervezik az útburkolati jelek újra
felfestését 2023-ban.

Válaszukban kérem szerepeltessék a következő adatokat.
- tervezett munka helyszíne
- érintett munkaterületen végzett munka jellege, területe
- tervezett bekerülési költség
- költségvetési forrás rendelkezésre állása (igen/nem)
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 12.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[email address]

Is [Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so,
please contact us using this form:
[3]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[4]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ujbuda.hu/
3. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
4. http://kimittud.hu/help/officers