Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kota Bálint, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budapest területén, az elmúlt 5 évben történő, közúti balesetekre vonatkozó adatok.

We're waiting for Kota Bálint to read a recent response and update the status.

Tisztelt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

"A Budapest területén, az elmúlt 5 évben (2019-2024), bekövetkezett közúti balesetekre vonatkozó adatokat táblázatos, térképes, infografikus, térinformatikai minőségben." A vizsgált paraméterek között a nemi megoszlás, az életkori megoszlás, az áldozatok száma (bekövetkező sérülések, elhalálozási ráta), az ütköző járművek típusa (tehergépjármű, busz, troli, villamos, vonat, személygépjármű, motorkerékpár, mikromobilitási eszköz, gyalogos) releváns kérdésem szempontjából.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. július 1.

Üdvözlettel:

Kota Bálint

Város és Mobilitás Intézet

Dr. Nagy Kornélia Katalin, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

2 Melléklet

 

Tisztelt Kota Bálint úr!

 

Mellékelten megküldöm a 2024. július 1. napján e-mail útján a Pest
Vármegyei Rendőr-főkapitányság funkcionális e-mail címére megküldött,
közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmére a Pest Vármegyei
Rendőr-főkapitányság válaszát.

 

Tisztelettel:

 

         dr. Nagy Kornélia Katalin

        rendvédelmi alkalmazott

              kamarai jogtanácsos,

           adatvédelmi tisztviselő

              Pest VMRFK Hivatal

         1139 Budapest, Teve u. 4-6.

                Tel.: 06-1/443-5112

                      BM: 30-528

                     [1]cid:[email protected]

 

 

References

Visible links

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kota Bálint, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.