Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mayer György László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budapest Margit körút 95. alatti lottózó felújítása

Várjuk, hogy Mayer György László elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Mayer György László

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budapest Margit körút 95. alatti lottózó felújításával kapcsolatos összes szerződést, különös tekintettel a kivitelezői szerződésekre és az összes kapcsolódó teljesítésigazolást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 12.

Üdvözlettel:

Mayer György László

Szerencsejáték Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Mayer György László!

Hivatkozva a Társaságunknak küldött megkeresésére tájékoztatjuk, hogy
levelét továbbítottuk az illetékes kollégáink részére.

Üdvözlettel:

Bocsor János
Ügyfélszolgálati Koordinátor
Ügyfélszolgálati Osztály
Ügyfélkapcsolati Főosztály
Kereskedelmi Igazgatóság
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: hétfő, október 12, 2020, 17:37
Kitől: [FOI #15896 email]
Kinek: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szerencsejáték Zrt.adatgazdánál"
Cc:
Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat request - Budapest Margit körút 95.
alatti lottózó felújítása - Szerencsejáték Zrt.

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budapest Margit körút 95. alatti lottózó felújításával kapcsolatos összes szerződést, különös tekintettel a kivitelezői szerződésekre és az összes kapcsolódó teljesítésigazolást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 12.

Üdvözlettel:

Mayer György László

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #15896 email]

Ha a(z) Szerencsejáték Zrt. nem a(z) [Szerencsejáték Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Szerencsejáték Zrt. request email]
3. http://www.szerencsejatek.hu/

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Az Ön által kért szerződést mellékelve küldjük.

 

Az adatvédelmi biztos, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság töretlen gyakorlata értelmében az egyes
dokumentumok megismerésekor nem az iratelv, hanem az adatelv érvényesül.
Ez azt jelenti, hogy egy dokumentumon belül lehetnek olyan személyes vagy
minősített, illetve üzleti titoknak minősülő adatok, amelyek közlésére a
Szerencsejáték Zrt. nem köteles. Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 30. § (1) bekezdése szerint, ha a közérdekű adatot tartalmazó
dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a
másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

 

A teljesítésigazolásokkal és az elszámolással kapcsolatban jelezzük, hogy
az Infotv. 30. § (7) bekezdése kimondja, hogy:

 

„A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve
tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények
rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az
adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a
jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának
megjelölésével is teljesítheti.”.

 

Egyúttal jelezzük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság 2014. augusztusában az Infotv. 30. § (7) bekezdését megerősítendő
ajánlást fogalmazott meg („A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság ajánlása az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7)
bekezdésének értelmezése tárgyában”), rögzítve, hogy a számla ellenőrzése
az arra feljogosított szervek kompetenciájába tartozik.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

 

Budapest, 2020. október 27.

 

Üdvözlettel:

[1]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
2. http://www.szerencsejatek.hu/

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Az Ön által kért szerződést mellékelve küldjük.

 

Az adatvédelmi biztos, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság töretlen gyakorlata értelmében az egyes
dokumentumok megismerésekor nem az iratelv, hanem az adatelv érvényesül.
Ez azt jelenti, hogy egy dokumentumon belül lehetnek olyan személyes vagy
minősített, illetve üzleti titoknak minősülő adatok, amelyek közlésére a
Szerencsejáték Zrt. nem köteles. Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 30. § (1) bekezdése szerint, ha a közérdekű adatot tartalmazó
dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a
másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

 

A teljesítésigazolásokkal és az elszámolással kapcsolatban jelezzük, hogy
az Infotv. 30. § (7) bekezdése kimondja, hogy:

 

„A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve
tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények
rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az
adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a
jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának
megjelölésével is teljesítheti.”.

 

Egyúttal jelezzük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság 2014. augusztusában az Infotv. 30. § (7) bekezdését megerősítendő
ajánlást fogalmazott meg („A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság ajánlása az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7)
bekezdésének értelmezése tárgyában”), rögzítve, hogy a számla ellenőrzése
az arra feljogosított szervek kompetenciájába tartozik.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

 

Budapest, 2020. október 27.

 

Üdvözlettel:

[1]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
2. http://www.szerencsejatek.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mayer György László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.