Budapest közösségi közlekedésében résztvevő járművek kilométerköltségei

Az igénylés sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a BKK Zrt. által a BKV Zrt. részére a közöttük fennálló feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján 2016-ban megtett járműkilométerenként fizetett átlagos költségtérítést az alábbi járműtípusokra vonakozóan:
- Szóló autóbuszok közlekedtetéséért
-Csuklós autóbuszok közlekedtetéséért
- Az M3-as metróvonalon üzemelő járművek közlekedtetéséért
- A TW6000-es “Hannoveri” villamosok közlekedtetéséért
Forint/járműkilométer formátumban, feltüntetve hogy nettó, vagy bruttó értékekről van-e szó.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 28.

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0011911/2017

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Kelemen Tamás

[1][FOI #8782 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

Társaságunkhoz 2017. március 28-án érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az illetékes BKV Zrt. 2017. március
31-én megküldte Önnek a válaszát.

 

Budapest, 2017. április 10.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8782 email]

Közlekedő Tömeg Egyesület hozzászólt ()

A BKV ezt válaszolta:

Köszönjük megkeresését, amelyre a következő tájékoztatást adjuk:
A megkeresésben megjelölt, feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között áll fenn, a BKK Zrt. és BKV Zrt. közötti megállapodás megnevezése Közszolgáltatási Szerződés, melynek az 1370/2007/EK rendelet az alapja.
A Közszolgáltatási Szerződés értelmében a BKK Zrt., mint Megrendelő a bevétellel nem fedezett indokolt költségeit kompenzálja a BKV Zrt. részére, és ennek alapján számol el minden menetrendi év végén. A BKV Zrt. számára mind terv, mind tény szinten ismeretlen, nem értelmezhető a megkeresésében szereplő járműkilométerenként fizetett átlagos költségtérítés kategória, így sajnos nem tudjuk megadni a kért adatot.

Közlekedő Tömeg Egyesület hozzászólt ()

A pontosított kérdésekre a BKK az alábbi választ adta:

http://kimittud.atlatszo.hu/request/buda...