Budapest Főváros Kormányhivatala Másolatkészítési Szabályzata - 2020/09. (V.21.) kormánymegbízotti utasítás

Antal Béla újságíró made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Kormányhivatala

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Másolatkészítési Szabályzata (2020/09. (V.21.) kormánymegbízotti utasítás) nevű dokumentumot, mely tartalmazza a másolatkészítésre jogosult kormánytisztviselők neveit, beleértve a Budapest Főváros Kormányhivatala mint másodfokú hatóságnál iratmásolat készítésre jogosult személyek adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 16.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

1 Attachment

Tisztelt Antal Béla!
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala
BP/0010/00218-2/2020. iktatószámú levelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

3 Attachments

Tisztelt Uram!
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala válaszlevelét és
mellékleteit.
A mellékletekkel kapcsolatban felhívom szíves figyelmét arra, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  értelmében  a közérdekből
nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének
tiszteletben tartásával terjeszthetőek.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
>>>

Feladó: közérdekű adatigénylés
Címzett: [FOI #16259 email]
Dátum: 2020. 12. 01. 15:23
Tárgy: BP/0010/00218-2/2020

Tisztelt Antal Béla!
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala
BP/0010/00218-2/2020. iktatószámú levelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...