Budapest Főváros Kormányhivatala Másolatkészítési Szabályzata - 2020/09. (V.21.) kormánymegbízotti utasítás

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Másolatkészítési Szabályzata (2020/09. (V.21.) kormánymegbízotti utasítás) nevű dokumentumot, mely tartalmazza a másolatkészítésre jogosult kormánytisztviselők neveit, beleértve a Budapest Főváros Kormányhivatala mint másodfokú hatóságnál iratmásolat készítésre jogosult személyek adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 16.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

1 Attachment

Tisztelt Antal Béla!
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala
BP/0010/00218-2/2020. iktatószámú levelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

3 Attachments

Tisztelt Uram!
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala válaszlevelét és
mellékleteit.
A mellékletekkel kapcsolatban felhívom szíves figyelmét arra, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  értelmében  a közérdekből
nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének
tiszteletben tartásával terjeszthetőek.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
>>>

Feladó: közérdekű adatigénylés
Címzett: [FOI #16259 email]
Dátum: 2020. 12. 01. 15:23
Tárgy: BP/0010/00218-2/2020

Tisztelt Antal Béla!
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala
BP/0010/00218-2/2020. iktatószámú levelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...