Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csáki Ildikó, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budapest Főváros Brüsszeli Képviseletének részletes költségvetése

Csáki Ildikó made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Csáki Ildikó to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budapest Főváros Brüsszeli Képviseletének munkabérre, költségtérítésre, bérleti díjakra vonatkozó , és a képviseletnél, valamint annak munkatársainál felmerülő minden egyéb költség részletes kimutatását a 2020-as, és a 2021-es évre vonatkozóan

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 19.

Üdvözlettel:

Csáki Ildikó

Kardos-Schütt Nikolett dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

20 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  7K Download

 • Attachment

  K z rdek adat ig nyl s Br sszeli K pviselet k lts gvet se.pdf

  108K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet 2020.01.01 2020.12.31.k z tti kifizet sek sszes tve.pd.pdf

  32K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet 2020.01.01 2020.12.31.k z tti kifizet sek sszes tve.xl.xlsx

  13K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet 2021.01.01 2021.05.31.k z tti kifizet sek sszes tve.pd.pdf

  30K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet 2021.01.01 2021.05.31.k z tti kifizet sek sszes tve.xl.xlsx

  12K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet B rleti szerz d sekkel kapcsolatos kifizet sek r szletesen 2020.01.01 2020.12.31.k z tt.pdf

  170K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet B rleti szerz d sekkel kapcsolatos kifizet sek r szletesen 2020.01.01 2020.12.31.k z tt.xlsx

  17K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet B rleti szerz d sekkel kapcsolatos kifizet sek r szletesen 2021.01.01 2021.05.31.k z tt.pdf

  120K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet B rleti szerz d sekkel kapcsolatos kifizet sek r szletesen 2021.01.01 2021.05.31.k z tt.xlsx

  14K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet Egy b k lts gek kifizet sei r szletesen 2020.01.01 2020.12.31.k z tt.pdf

  157K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet Egy b k lts gek kifizet sei r szletesen 2020.01.01 2020.12.31.k z tt.xlsx

  15K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet Egy b k lts gek kifizet sei r szletesen 2021.01.01 2021.05.31.k z tt.pdf

  136K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet Egy b k lts gek kifizet sei r szletesen 2021.01.01 2021.05.31.k z tt.xlsx

  14K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet illetm nyek 2020.01.01.2021.05.31.k z tt.pdf

  23K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet illetm nyek 2020.01.01.2021.05.31.k z tt.xlsx

  10K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet Napid jak kifizet sei r szletesen 2020.01.01 2020.12.31.k z tt.pdf

  138K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet Napid jak kifizet sei r szletesen 2020.01.01 2020.12.31.k z tt.xlsx

  15K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet Napid jak kifizet sei r szletesen 2021.01.01 2021.05.31.k z tt.pdf

  111K Download View as HTML

 • Attachment

  Br sszeli K pviselet Napid jak kifizet sei r szletesen 2021.01.01 2021.05.31.k z tt.xlsx

  13K Download View as HTML

Tisztelt Csáky Ildikó!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére mellékelten küldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének válaszlevelét.

 

A könnyebb felhasználhatóság érdekében a levél csatolmányait pdf-ben és
excel formátumban is mellékeltem.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kardos-Schütt Nikolett

átláthatósági és adatvédelmi referens

 

e-mail: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[2]cid:[email protected]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csáki Ildikó, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.