Budapest-Esztergom vonal utasforgalma

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma hogyan változott a rekonstrukció után, illetve mennyi volt a felújítás előtti utolsó teljes évben.

https://www.mavcsoport.hu/mav/fejlesztes...

Az adatokat a rendelkezésre álló bontásban kérem. Kérem, az értékesített jegyek és bérletek számát is küldjék meg a felújítás előtti utolsó évre, valamint 2021-2022-re, vagyis nem a teljes időszakra. Amennyiben jelentős eltérés van az utasforgalom és a jegyértékesítés között, kérem, jelezzék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 1.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2023. április 1-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023. 04. 01. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Budapest-Esztergom vonal rekonstrukciója 2012-ben indult. 2011-ben 2,18
millió utazás történt a vonalon. A felújítás 2015-ben fejeződött be, míg a
villamosítása 2016-ban zajlott. Az első felújítás utáni évben már az
átépítés előttinél jelentősen több utazást regisztráltunk, 2017-ben 3,5
millió alkalmat. 2021-ben a járvány sújtotta korlátozások mellett is
hasonló, 3,78 millió utazás történt, míg 2022-ben minden korábbinál több,
5,78 millió. A megemelkedett utasforgalom kiszolgálására 2022-ben már KISS
emeletes vonatok is közlekednek a vonalon, a szintén modern FLIRT
motorvonatok mellett. A felújítás után kizárólag modern, alacsonypadlós és
légkondicionált járművekkel utazhatnak az utasok Budapest és Esztergom
között. A Rákos és Pilisvörösvár közötti S76-os járatok is sűrűbbé,
kedvezőbbé teszik az eljutást a vonalon.

A jegy/bérlet kategóriák szerinti bontást az alábbi táblázat tartalmazza:

 

2-es vonali jegydarab
Év Bérlet Jegy Összesen
                          770             792
2010 21 488 843 331
                       1 821          1 862
2021 40 194 826 020
                       2 931          2 992
2022 61 501 101 602

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a jegydarab és utazásszám közti eltérésnek
több oka van, melyek közül a legrelevánsabb a 2-es vonal esetében a
nagyszámú bérletet vásárló. Egy bérlettel ugyanis többször is utaznak
érvényességi időn belül, vagyis itt élesen elválik egymástól a jegydarab
és az utazásszám.

 Egyéb befolyásoló tényezők lehetnek:

-          egyúti/menettérti jegy (1-2 utazásszám)

-          kutya, kerékpár, poggyász, pótdíj (eladott jegyként
regisztrálva, de utazásszámban nem jelenik meg)

 A táblázatok azokat az utasokat tartalmazzák, akik az adott évben
vásárolt belföldi jegyükkel/bérletükkel legalább 1 állomásközt utaztak a
Budapest-Esztergom vonalon. A fenti számok nem tartalmazzák azokat az
utasokat, akik:

-          nemzetközi utasok;

-          nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel
utaznak;

-          jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, a kedvezményre jogosult határon túli magyarok);

-          Budapesten belüli utazásukhoz (pl.: Aquincum – Újpest, stb.)
Budapest-bérletet használnak;

-          START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-          egyes vasúti viszonylatokon is felhasználható Volánbusz
bérlettel utaznak;

-          vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 A jegypénztárak teljes gépesítése 2013 folyamán történt meg, a korábbi
években a nem gépi értékesítés súlya és az ebből fakadó látencia magasabb
volt. 2022-ben a vonal összes megállójában telepítettük a jegykiadógépek
új fajtáit.

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése