Budapest XXII. kerület Önkormányzata honlap üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai 2012-ben és 2013-ban.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budapest XXII. kerület Önkormányzata honlap üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásait 2012-ben és 2013-ban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 17.

Üdvözlettel:

Németh Bálint

dr. Patócs Andrea, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Kérelmező!

 

Adat-megismerési kérelmének teljesítésére az alábbiakról tájékoztatom.

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának hivatalos honlapjai
üzemeltetésére 2012-ben és 2013-ban az alábbi tartalmú szerződéseket
kötötte:

2012. jan. 1. - 2012. dec. 31. között  Papp Tibor Zoltán vállalkozóval
250.000.- Ft+áfa/hó összegben: a honlapok üzemeltetésére és
karbantartására, a kapott szövegek megjelenítésére.

 

2013. január 1. –től  a Kárpátbox Média Kft.-vel kötött szerződésében a
honlapok üzemeltetésén és karbantartásán túl a megbízott feladata lett
cikkek és fényképek készítése is a kerületi eseményekről, mindösszesen
540.000.- Ft+áfa/hó díjjal, amely magában foglalja napi 16 órában két fő
(cikkíró és ügyeletes) munkadíját is.  A honlapcsalád fejlesztéséért
(adatmigráció a régi honlapcsaládból, új honlapcsalád grafikai és műszaki
kialakítása) külön bruttó 880.000.- Ft illeti meg a megbízottat.

 

 

Üdvözlettel:

dr. Patócs Andrea

Humánszolgáltatási Iroda vezetője

Budafok-Tétény Budapest XXII.ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115, Fax:229-2686

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése