Budakalászt északról elkerülő úttal kapcsolatos engedélyezési eljárás valamennyi dokumentumának kikérése (kérelem, hatástanulmány, szakvélemények, maga az engedély)

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budakalászt északról elkerülő úttal kapcsolatos engedélyezési eljárás valamennyi dokumentumát (kérelem, hatástanulmány, szakvélemények, maga az engedély)
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 7.

Üdvözlettel:

Petri Szabolcs

Közép-Duna-völgyi KTVF központi postafiók, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönjük megkeresését!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy ehhez az e-mail címhez tartozó postafiók
hamarosan megszűnik, az ide küldött leveleket nem olvassuk, a levelek
másik címre átirányításra NEM kerülnek.

 

Kérem, levelét küldje el újra a [1][email address] e-mail címre,
és amennyiben a jövőben levelet kíván nekünk írni, már azt is az új címre
küldje. 

 

Megértését és türelmét ezúton is köszönjük!

 

Üdvözlettel:

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

References

Visible links
1. mailto:[email address]