Budakalászi gyermekbántalmazási ügyek

Az igénylést elutasította a(z) Pest Megyei Kormányhivatal.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2021. évben budakalászi lakosok érintettségével hány esetben indult gyámügyi eljárás.
Mivel a közelmúltban több családi tragédia történt, ezért kérem az esetekről (a részesek nevének megadása nélkül ) rövid tájékoztatást adjon. Kérem a tájékoztatásból derüljön ki, hogy miért, kinek a jelzésére indult eljárás, az eljárás során megállapítottak-e gyermekbántalmazást és milyen intézkedést foganatosítottak a további bántalmazás elkerülésének érdekében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 21.

Üdvözlettel:

Dr. Móritz Andrea Gabriella, Pest Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Márton András!
Csatoltan küldjük a közérdekű adatigénylésre adott válaszunkat.
Tisztelettel:

dr. Móritz Andrea
osztályvezető
Pest Megyei Kormányhivatal
Szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre,
Dózsa György út 8.
telefonszám: 06(26)501-932
e-mail:_[1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]