Tisztelt Szentendrei Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2020.01.01.-étől az adatigénylés napjáig a Budakalászon történt biciklis balesetek helyszínét, függetlenül attól, hogy a másik fél gyalogos, kerékpáros, vagy bármilyen járművel volt.
Ilyen formában kérném:
pl. 2020. január 20. Budakalász, XYZ u. 48. kerékpár-szgk, sérüléses

Egyéb információt nem kérek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 6.

Üdvözlettel:

Szentendre Rendőrkapitányság, Szentendrei Rendőrkapitányság

Tisztelt Ügyfelünk, köszönjük levelét!
Kérjük Önt, hogy amennyiben már folyamatban lévő ügyben keresett meg
minket, úgy az ügy számát levélben jelezze. Az ügyszámot általában a
kapitányság által kiállított hivatalos irat bal felső sarkában találhatja
meg.
Amennyiben ügyszámmal nem rendelkező, olyan ügyben küldött számunkra
levelet, amelyben már kollégáink intézkedtek, kérjük az intézkedés
jellegét, helyét, idejét jelölje meg, hogy beadványát azonosíthassuk.
Feljelentés küldése esetén, vagyon elleni bűncselekmények kapcsán nagyon
fontos, hogy a beadványban szerepeljen az okozott kár (lopással,
rongálással), az elkövetés módszere (pl. dolog elleni erőszak, alkalmi)
illetve az azonosítható eltulajdonított értékek, okmányok gyári azonosító
száma, a cselekmény minősítése illetve a gyors körözés elrendelhetőség
miatt.
Nagyon fontos számunkra az Ön elérhetősége: név, lakcím, telefonszám,
alternatív e-mail cím.
Kérjük, hogy beadványát aláírásával ellátva is küldje meg részünkre,
beszkennelve elektronikus formában, vagy postai úton.
Szükség esetén a fenti hiányzó adatokat ismételt e-mail-ben pótolhatja.
Kérjük Önt, hogy sürgős esetben hívja a 107-es, vagy a 112-es segélyhívó
számot, ahol kollégáink a nap 24 órájában a rendelkezésére állnak.
Együttműködésüket köszönve
Tisztelettel:
Szentendre Rendőrkapitányság

Szentendre Rendőrkapitányság, Szentendrei Rendőrkapitányság

1 Attachment