Budakalász volt Lenfonógyár szennyezettségi állapotfelmérés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A budakalászi volt Lenfonógyár területével közvelten szomszédos lakóingatlan tulajdonosa vagyok, ezért közvetlenül érintettként a következő adatigényléssel fordulok a T. Hatósághoz:
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1) A Budakalász volt Lenfonógyárra vonatkozó határozataikat,
2) ill. a volt Lenfonógyár területén végzett talajszennyezési méréseik jegyzőkönyvét, visszamenőleg egészen a gyár 1991-es felszámolása óta eltelt időben.

A Budakalász volt Lenfonógyár a dunai vízbázison helyezkedik el. Ezen ok miatt kiemelten fontos annak ismerete, hogy aktív működése idején milyen mértékű szennyezettség történt a területen.
1) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre bármi olyan dokumentumot, amelyben a Budakalász volt Lenfonógyár (Budaflax textilüzem) üzemelési éveiben keletkezett talajszennyezettség mértékét vizsgálták/mérték.
2) Kérném visszaigazolásukat, hogy ha ilyen mérés nem történt, akkor is.
3) Továbbá szeretném megtudni, hogy kinek a hatáskörébe tartozik egy ilyen mértékű, lakott területen, konkrétan egy város központjában található szennyezés felmérése, az emberi egészségre való veszélyességi fokának dokumentálása.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 5.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília
budakalászi lakos, a Lenfonógyár közvetlen telekszomszédja

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Attachments

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]