Budakalász volt Lenfonógyár szennyezettségi állapotfelmérés - Duna vízbázis!

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Budakalász volt Lenfonógyár a dunai vízbázison helyezkedik el. Ezen ok miatt kiemelten fontos annak ismerete, hogy aktív működése idején, egészen a 2000-es évekig, milyen mértékű szennyezettség történt a területen.
1) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre bármi olyan dokumentumot, amelyben a Budakalász volt Lenfonógyár (Budaflax textilüzem) üzemelési éveiben keletkezett talajszennyezettség mértékét vizsgálták/mérték.
2) Kérném visszaigazolásukat, hogy ha ilyen mérés nem történt, akkor is.
3) Továbbá szeretném megtudni, hogy kinek a hatáskörébe tartozik egy ilyen mértékű, lakott területen, konkrétan egy város központjában található szennyezés felmérése, az emberi egészségre való veszélyességi fokának dokumentálása.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 6.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Pest MKI, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelettel:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal

1149 Budapest
Mogyoródi út 43.

FKI Hivatal, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet