Budai Vár falazatán álló Mária szobor

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy milyen összegű támogatást nyújtott Budapest Főváros Önkormányzata a Budai Vár falazatán álló Mária szobor céljára a Immaculata Alapítvány a Köztéri Szobrok Emeléséértnek

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 13.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Kovács Krisztina, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Waldmann Tamás!

Budapest Főváros Önkormányzata az Immaculata Alapítvány a Köztéri Szobrok Emeléséért részére Mátyássy László szobrászművész alkotásának a „Mária-anya” című szobor bronz változatának elkészítési, valamint a Budai Vár déli Cortina-falán történő elhelyezésének megvalósítási költségeire 10.000.000 Ft összegű támogatást nyújtott.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
Kommunikációs Igazgatóság
1052 Budapest Városház u. 9.-11.
mobil: +3630 944 6988
telefon: +36 1 327-1072; fax: +36 1 327-1824

idézett részek megjelenítése