Bregócs Edina és a Szigetszentmiklósi Önkormányzat, valamint Önkormányzat tulajdonában álló cégek közötti szerződések létezésének és közzétehető tartalmának kikérése.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Bregócs Edina és a Szigetszentmiklósi Önkormányzat vagy Bregócs Edina és a Szigetszentmiklósi Önkormányzat tulajdonában álló cégek közötti szerződések létezésére vagy nem létezésére vonatkozó közzé tehető adatokat, valamint létezés esetében azok közzétehető és közérdeklődésre nyilván számot tartó adatait szeretnénk kikérni. (Miről szól a szerződés, meddig tart és mekkora a díjazás mértéke).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 13.

Üdvözlettel:
Csizek Csaba
a Buckai Szövetség Egyesület
elnöke
2310 Szigetszentmiklós, Csónakos utca 8
levelezési cím: 1203 Budapest, Topánka utca 2 3. em. 20

dr. Ragó Ferenc, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan megküldöm a választ a közérdekű adatigénylésére.

Üdvözlettel,
dr. Ragó Ferenc
jogász
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 24 505 574 | Fax: +36 24 505 500 |
www.szigetszentmiklos.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett
használhatja fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy
telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha
Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.