BP CRT klinikai vizsgálat koordinálása - szerződés

Az igénylést elutasította a(z) Semmelweis Egyetem.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- A Pharmahungary Kft.- vel kötött szerződéskötés milyen beszerzési eljárás keretében történt? (kérem, hogy részemre a szerződés másolatát elküldeni szíveskedjenek)
- Pontosan mit takar a "BP CRT klinikai vizsgálat koordinálása egyéb szolgáltatás" - különös tekintettel az egyéb szolgáltatásra?
- A Pharmahungary részére történt szerződéskötés és kifizetés a Nemzeti Szív programban meglévő konzorciumi költségvetése terhére, vagy azon felül történt?
- Felmerült-e az összeférhetetlenség Dr. Ferdinandy Péterrel szemben?
- Ha felmerült, volt-e belső vizsgálat, és milyen eredménnyel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 23.

Üdvözlettel:

Zimre Zsuzsa

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 57765-2/JIF/2022
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése – BP CRT klinikai vizsgálat koordinálása -
szerződés- tárgyában szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a veszélyhelyzet
idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
szerinti 45 napos válaszadási határidő kerül alkalmazásra.
Tisztelettel,

DR. KOVÁCS ZSOLTJOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSEMMELWEIS EGYETEMJOGI ÉS
IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG1085 Budapest, Baross u.
52.+36-459-1500/[email address]

>>> Zimre Zsuzsa <[FOI #20144 email]> 2022. 05. 23.
10:33 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
- A Pharmahungary Kft.- vel kötött szerződéskötés milyen beszerzési
eljárás keretében történt? (kérem, hogy részemre a szerződés másolatát
elküldeni szíveskedjenek)
- Pontosan mit takar a "BP CRT klinikai vizsgálat koordinálása egyéb
szolgáltatás" - különös tekintettel az egyéb szolgáltatásra?
- A Pharmahungary részére történt szerződéskötés és kifizetés a Nemzeti
Szív programban meglévő konzorciumi költségvetése terhére, vagy azon felül
történt?
- Felmerült-e az összeférhetetlenség Dr. Ferdinandy Péterrel szemben?
- Ha felmerült, volt-e belső vizsgálat, és milyen eredménnyel?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2022. május 23.
Üdvözlettel:
Zimre Zsuzsa
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #20144 email]
Is [SE request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this form:
[1]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
2. http://kimittud.hu/help/officers

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 57765-3/JIF/2022
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése - BP CRT klinikai vizsgálat koordinálása -
szerződés - tárgyában az alábbi tájékoztatást adjuk:
A Semmelweis Egyetem 2014. július 15. napján kötött szerződést (a
továbbiakban: Kutatási Szerződés) a Guident Europe NV vállalattal (a
továbbiakban: Guident), amelynek tárgya a Semmelweis Egyetem által
kidolgozott „A biventrikuláris upgrade hatása a bal kamra reverz
remodellizációjára a szívelégtelenségben szenvedő és krónikus jobb kamrai
ingerléssel rendelkező betegeknél” c., humán alanyokon végzendő kutatás (a
továbbiakban: Projekt).
A Kutatási Szerződés szerint a Projektet teljes körűen a Guident
finanszírozta.
 
Kiemelendő, hogy a fentiekben rögzített szerződések alapján egy olyan,
nemzetközi együttműködésben elért jelentős tudományos K+F+I projektről van
szó, aminek az eredménye számos publikáció által a hazai és nemzetközi
tudományos nyilvánosság számára hozzáférhetővé válik, így hasznosul.
 
A Semmelweis Egyetem a Projekt teljesítésébe kizárólag olyan – lehetőség
szerint hazai – felkészült partnereket vont be, amelyeknek a vállalási
árai kedvezőbbek voltak, mint a megkeresett külföldi lehetséges partnerek
által tett ajánlatok, azaz a Projekt nem csak szakmailag eredményes, hanem
költséghatékony is lett.
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az érintett szerződések vizsgálatát követően
megállapítást nyert, hogy jogszabálysértés nem áll fenn.  Tekintettel
arra, hogy a szerződés teljes egészében magánfinanszírozásban valósult
meg, így sem a szerződés kiadása, sem a betekintés engedélyezése nem
lehetséges.
 
Tisztelettel,

DR. KOVÁCS ZSOLTJOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSEMMELWEIS EGYETEMJOGI ÉS
IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG1085 Budapest, Baross u.
52.+36-459-1500/[email address]

>>> Zimre Zsuzsa <[FOI #20144 email]> 2022. 05. 23.
10:33 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
- A Pharmahungary Kft.- vel kötött szerződéskötés milyen beszerzési
eljárás keretében történt? (kérem, hogy részemre a szerződés másolatát
elküldeni szíveskedjenek)
- Pontosan mit takar a "BP CRT klinikai vizsgálat koordinálása egyéb
szolgáltatás" - különös tekintettel az egyéb szolgáltatásra?
- A Pharmahungary részére történt szerződéskötés és kifizetés a Nemzeti
Szív programban meglévő konzorciumi költségvetése terhére, vagy azon felül
történt?
- Felmerült-e az összeférhetetlenség Dr. Ferdinandy Péterrel szemben?
- Ha felmerült, volt-e belső vizsgálat, és milyen eredménnyel?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2022. május 23.
Üdvözlettel:
Zimre Zsuzsa
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #20144 email]
Is [SE request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Semmelweis Egyetem? If so, please contact us using this form:
[1]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése