Botond kft.-vel kötött szerződések

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Corvinus és a Botond Kft. között létrejött valamennyi szerződést, annak mellékleteit, teljesítés igazolások és számlák dokumentumait, ezen adatokat 2006. január 1-től az adatigénylés napjáig kérem megküldni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 4.

Üdvözlettel:

Hava Nikita
Átlátszó Oktatás blog

Kommunikációs Iroda, Budapesti Corvinus Egyetem

Kedves Nikita!

Köszönjük megkeresését. Szeretném tájékoztatni, hogy üzenetét a holnapi
napon van lehetőségünk a releváns szervezeti egység felé továbbítani,
így kérem, az adatszolgáltatás határidejét szíveskedjék innentől számítani.

Szíves visszajelzését előre is köszönöm!

Üdvözlettel,
Surányi-Szebedinszki B. Szandra

--

Kommunikációs Iroda
Budapesti Corvinus Egyetem

Telefon: 06 1/482 5298
E-mail: [BCE request email]

2013.11.04. 19:53 keltezéssel, Hava Nikita írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Surányi-Szebedinszki B. Szandra!

Először is szeretném megköszönni, hogy fél év után először válaszolt az egyetem az adatigénylésemre. Ezért szeretnék egy olyan email címet is kérni, ahová a közérdekű adatigényléseket a jövőben be tudom nyújtani.

Az adatigénylésre viszont várom mihamarabbi válaszukat!

Előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Hava Nikita