Tisztelt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Borsos Márton, a Tatabánya MJV Stratégiai és Monitoring Iroda vezetőjének összeférhetetlenségi nyilatkozatát?
Kérem egyúttal nyilatkozzon, hogy a Polgármesteri Hivatal aktuális, munkáltatói pozícióban lévő személye, adott-e ki Borsos Márton részére felmentést az összeférhetetlenség alól a budapesti székhelyű Fund Finance Zrt-ben és a ProtoPrint3D Kft betöltött vezető tisztségviselői pozíció tekintetében! Amennyiben mindkettőben, vagy csak az egyikben ilyen felmentésről dokumentum került kiállításra, akkor kérem jelölje meg, hogy pontosan mely jogszabályi hely(ek) alapján történt a kiállítás! Amennyiben nincs ilyen dokumentum, akkor kérem nyilatkozzon a Hivatal, hogy miért nem került az összeférhetetlenség megszüntetésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 22.

Üdvözlettel:

Gutai Zsolt

1 Melléklet

Gutai Zsolt

részére

 

Tisztelt Gutai Zsolt!

 

Adatkérésére csatoltan megküldöm válaszlevelemet.

 

Tisztelettel:

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Telefon: [1]+36 34 515-732 | | E-mail: [2][email address]

Figyelem! Jelen üzenet bizalmas információkat, üzleti titkokat és
személyes adatokat tartalmazhat, s azt kizárólag annak címzettje ismerheti
meg. Az üzenet illetéktelen megismerése, továbbítása, tárolása vagy az
azzal végzett bármely más művelet szigorúan tilos és azt a törvény
bünteti. Ha jelen üzenetet Ön tévedésből kapta, kérjük, értesítse a
feladót e-mailen vagy egyéb módon (Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 2800 Tatabánya Fő tér 6., tel.: 34/515-732), majd
törölje a kapott üzenetet. A jelen üzenet küldőjének elektronikus
levélcímére való üzenetküldéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a levél
tartalmát az Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a
címzetten kívüli kijelölt munkatársa megismerje.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3634515732
2. mailto:[email address]