BorsodChem Zrt. Híg és Tömény Salétromsav, TDI 2, Ammónia lefejtő üzemek védelmi övezete

Az igénylés részben sikeres volt.

Ungvárszki László

Tisztelt Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A BorsodChem Zrt. TDI 2, Híg és Tömény Salétromsav üzemek valamint az "Új Ammónia Lefejtő-tároló egység" Egységes Környezethasználati Engedélyét, melyeket a fent említett üzemek építésének megkezdése előtt adtak ki. A TDI 2 üzem esetében konkrétan a 10565-19/2007 számú "EKHE" másolatát, a Híg és Tömény Salétromsav üzem esetében (a 2006 vagy 2007 évben) az üzem építésének megkezdése előtt kiadott engedély másolatát, az Új Ammónia Lefejtő-tároló egység esetében szintén az egység építésének megkezdése előtt kiadott engedély másolatát. Amennyiben az engedélyek mellékleteket is tartalmaznak, kérem azokat is csatolják válaszukban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 2.

Üdvözlettel:

Ungvárszki László

Titkárság - ÉMI-KTF, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

3 Attachments

----- Original Message -----
From: "Ungvárszki László" <[FOI #2416 email]>
To: "KözAdat requests at Észak-magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség" <[ Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség request email]>
Sent: Wednesday, April 02, 2014 10:32 AM
Subject: Közérdekűadat igénylés - BorsodChem Zrt. Híg és Tömény Salétromsav,
TDI 2, Ammónia lefejtő üzemek védelmi övezete

idézett részek megjelenítése

Titkárság - ÉMI-KTF, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

1 Attachment

----- Original Message -----
From: "Ungvárszki László" <[FOI #2416 email]>
To: "KözAdat requests at Észak-magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség" <[ Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség request email]>
Sent: Wednesday, April 02, 2014 10:32 AM
Subject: Közérdekűadat igénylés - BorsodChem Zrt. Híg és Tömény Salétromsav,
TDI 2, Ammónia lefejtő üzemek védelmi övezete

idézett részek megjelenítése