Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Östör Dávid, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron - TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004

We're waiting for Östör Dávid to read a recent response and update the status.

Tisztelt Sárvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004 pályázat keretében Sárváron bővítésre kerülő bölcsőde következő dokumentumait:
- támogatási szerződés
- beérkezett pályázatok
- nyertes ajánlattevő árajánlata, műszaki dokumentációja és a velük megkötött szerződés
- az építkezéshez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentáció.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 4.

Üdvözlettel:

Östör Dávid

Kondora István, Sárvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

2021. június 5-én  e-mailben érkezett megkeresésére  - az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény  29. § (1) bekezdése  alapján  - mellékletben megküldöm a
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004 azonosító számú projekthez kapcsolódó
adatokat.

 

 

Üdvözlettel:

Kondora István

polgármester

 

 

 

 

Kondora István polgármester

Sárvár Város Önkormányzata

9600 Sárvár, Várkerület 2.

95/323-555

 

 

 

 

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Östör Dávid, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.