Bodai radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos igénylés

Az igénylés sikeres volt.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon szakértői állásfoglalásokat és dokumentációkat, amelyek alapján kijelölésre került a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) területén tervezett nagy intenzitású radioaktív hulladéktároló hatásterülete.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

2 Attachments

Tisztelt Címzett!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény alapján (továbbiakban: Infotv.) 2020.09.30-án

közérdekű adatigényléssel fordult a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-hoz

(továbbiakban: Társaság) amely adatigénylés azon szakértői állásfoglalások

és dokumentációk megismerésére irányul, amelyek alapján kijelölésre került

a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) területén tervezett nagy intenzitású

radioaktív hulladéktároló hatásterülete.

A közérdekű adatigénylést a mellékelt dokumentumokban foglaltak szerint

teljesítem.

(See attached file: Közérdekű adatigénylésre válasz-Párbeszéd.pdf)(See

attached file: A Bodai agyagkő formáció telephelykutatási keretprogramja

2018.pdf)

Üdvözlettel:

Dr. Kereki Ferenc

ügyvezető igazgató

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.