Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a BKK mennyit költött az elmúlt 4 évben a BKK járatainak tájékoztatómatrica cseréjére és hogy mikor, milyen okból volt szükség a matricák cseréjére. Elsősorban a metrókocsik (ajtó felett felragasztott) tájékoztató matricájának folyamatos cseréjének okai és költségei érdekelnének, de kérem küldjék meg részemre ezt az információt, az összes járműfajtára vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 16.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting our customer service!

We inform you that your letter has arrived to which we will reply in case
of a data of public interest claim within the time-limit provided by the
Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of
Information, in other cases, not later than 30 days.

We are asking for your kind patience until we send our answer.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0017159/2014 

[FOI #2813 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Érdeklődő!  

 

 

Társaságunkhoz 2014. július 16-án érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A járműveken elhelyezett utastájékoztatási anyagokat a BKK Zrt-vel
szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók, így a BKV Zrt., a VT-Arriva
Kft., a Volánbusz Zrt., Kontakt-Busz Kft. saját maguk és saját költségen
gyártják, és a felmerült költséget indokolt költségként számolják el a BKK
Zrt. felé. Azt, hogy pontosan ezeket az anyagokat milyen mennyiségben és
milyen összegben kell legyártani, a szolgáltatók maguk határozzák meg, így
ezekkel az adatokkal ők rendelkeznek, a BKK Zrt. ebben a körben adatokat
nem tud szolgáltatni.

 

A BKK Zrt. az utastájékoztatási anyagok arculati tervezési feladatait
látja el, és a megtervezett arculati elemeket adja át az egyes
szolgáltatók részére, de a legyártással kapcsolatos feladatok már az egyes
szolgáltatókat terhelik.

 

Új grafikát megálló átnevezés és hálózati változás kapcsán készít a BKK
Zrt., utóbbi esetben csak akkor, ha indokolt. Tehát egy kisebb változás
miatt nem kerül sor teljes matrica cserére, maximum fedvényezésre.
Takarékossági okokból több változtatást összevonunk, tehát a megálló
átnevezést, arculatváltozást vagy a hálózati változást egyszerre lépjük
meg, így nem 2-3 alkalommal kell az egyes utastájékoztatási elemeket 
cserélni, hanem egyszer.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a BKK Zrt. az utastájékoztatási feladatokat
csak 2012. áprilisától látja el, így az adatigénylésében kért korábbi évek
(2010, 2011) vonatkozásában a BKV Zrt. rendelkezik információval.

  

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2014. július 24.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----